06.11.12 14:43
Auf einem Grabstein las ich:

Forhenv. Sykesøster xy ...

Was bedeutet die Akkürzung "forhenv.?

06.11.12 14:51
Die frühere Krankenschwester... (Die gute Frau war wohl eine Zeit lang Rentnerin bevor sie starb).
Chris

06.11.12 15:08
Ahh... danke.

Und wie ist das vollständige norwegische Wort für "forhenv."?

06.11.12 15:17
forhenværende (Das ist aber ein eher altertümliches Wort. Hört man nur noch selten.)
Chris

06.11.12 20:52
"Forhenværende" blir da brukt i en del sammenhenger, men det er kanskje ikke så vanlig å bruke det for å angi et yrke som en person har hatt før vedkommende gikk av for aldersgrensen. En ting er at man ofte "beholder" tittelen også etter pensjon. En annen ting er at man ofte da heller legger til "pensjonert (lærer)" eller "tidligere (sykepleier)". (At man i dette tilfellet har operert med begengelsen "sykesøster", fremfor "sykepleier", viser jo at teksten ikke er helt moderne.)

"Forhenværende" brukes vel fortrinnsvis der hvor det er snakk om at noen ikke lenger har en formell posisisjon. "Den forhenværende presidenten i ...", men "tidligere" gjør også samme nytten her.

Akel (N)

06.11.12 20:53
("begengelsen") -> betegnelsen.

Akel (N)