21.11.12 13:03
Hej, jeg trenger litt hjelp. I boken som jeg leser, står at Stine snakket med en amerikansk oljefyr. Jeg kjenner ordet oljefyr, men kan det også brukes om en mann som arbeider på en oljeplattform?

Vennlig hilsen, Eva

21.11.12 13:25
Dette er nok litt enkelt skrevet. En oljefyr vet du jo hva er.
I denne sammenhengen brukes ordet som en beskrivelse av en mann. Denne fyrer driver med et eller annet innen olje.
F.eks.: arbeider på en oljeplattform; selger oljeprodukter
Så ja; du har forstått det riktig

22.11.12 14:38
Ich möchte zufügen: Fyr ist umgangsprachlich für einen Mann, wie kar, type, gubbe, doch gubbe ist oft älter als ein fyr. ;-)

23.11.12 10:43
Ob ein "gubbe" alt ist, kommt darauf an, wo du bist :) Auf manchen Dialekten ist "gubbe"
einfach Ehemann. Kjerring og gubbe = Ehefrau und Ehemann. Aber vorsichtig sein, zum Beispiel
in Oslo wird das als frech aufgefasst!