21.11.12 17:48
Stichwörter: mistenkt, siktelse, siktet, tiltale, tiltalt
Bin gebeten worden bei einer Übersetzung bei Gericht zu helfen. Würde mich freuen, wenn mir jemand ein paar juristische Standardwörter in beiden Sprachen geben könnte.

zB. Aktor Staatsanwalt
Krenkende ?
? Tatort
siktede
tyster
? Verteidiger

Vielleicht noch mehr Wörter, die bei Gericht gängig sind.

Im Vorraus herzlichen Dank

22.11.12 14:35
Tatort heisst gjerningssted
Verteidiger ist forvarer
siktede ist der als Täter angeklagt ist, also der/die Angeklagte
krenkende ist beleidigend und kann auch substantiviert benutzt werden: der/die Beleidigte
tyster ist eine Person, die die Polizei Information gibt, in Hustad steht Spitzel und Polizeispitzel, die aber mir unbekannt sind.

22.11.12 14:38
Korrektur: Verteidiger ist forsvarer.

22.11.12 18:51
Selvfølgelig er det forsvarer, her var det tastefeil fra min side. Du tenkte nok på at jeg hadde skrevet forvaring, som er en straff i norsk rettssystem.Hva det heter på tysk, vet jeg ikke, for i Hustad står kun en versjon, som er det samme som å sette i fengsel, mao før en eventuell rettsak for å unngå bevisforspillelse. Forvaring kan også være en form for straff etter rettsaken. men kanskje noen kjenner til et nettsted tilsvarende det norske, hvor man kan lese dommer. Es wäre interessant zu wissen ;-)
Men jeg tenkte på noe annet, nemlig å være anklaget for noe er noe annet enn å være mistenkt. Mistenkt er du før du blir anklaget og dermed havner i retten. Men mistenkt må hete noe sånt som Verdächtigter/verdächtigt sein, ikke sant?

22.11.12 20:04
Im dokpro wird "den siktede" sowohl mit "mistenkte" als auch mit "anklagede" erklärt.

Daher müßte man bei einer Übersetzung dieses Wortes m. E. berücksichtigen, in welchem Stadium sich das betreffende Strafverfahren befindet:

Ein Verdächtiger ist eine natürliche Person, gegen die ein Anfangsverdacht einer Straftat besteht. Zum Beschuldigten wird der Verdächtige, wenn gegen ihn ein Ermittlungsverfahren betrieben wird. Ab der Beendigung des Ermittlungsverfahrens durch Erhebung einer Anklage der Staatsanwaltschaft oder Amtsanwaltschaft wird ein Beschuldigter zum Angeschuldigten. Der Angeschuldigte wird schließlich zum Angeklagten, wenn das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen ihn beschließt.

Zu "krenkende" ist zu ergänzen, daß "å krenke" nicht nur "beleidigen", sondern auch "verletzen" heißen kann, und das - im Gegensatz zu den Angaben im Wörterbuch - nicht nur im Sinne von "kränken":

Den enkelte borger har en "rettighetssone som rettsordenen skal opprettholde". "Når det gjøres overtramp mot denne sonen, har en krenkelse funnet sted i juridisk forstand" (http://no.wikipedia.org/wiki/Krenkelse).

Demnach ist unter "krenkelse", je nach Zusammenhang, wohl auch eine "Rechtsverletzung" oder "schädigende Handlung" zu verstehen. In jedem Fall empfinde ich die Aussage "krenkende ist beleidigend" als zu eng.

Im übrigen kann ich nicht nachvollziehen, wieso ein Partizip Präsens ("beleidigend") in substantivierter Form zum Partizip Perfekt ("der Beleidigte") mutieren soll. Nach meinem Grammatikverständnis müßte "der Beleidigte/Verletzte" nicht "den krenkende", sondern vielmehr "den krenkede" heißen.

Herzliche Grüße
Birgit

(PS an 18:51: Nach den Angaben, die ich in der norwegischen Wiki zum Begriff "forvaring" gefunden habe, müßte die "forvaring" der deutschen strafrechtlichen Maßregel der "Sicherungsverwahrung" entsprechen, vgl. http://no.wikipedia.org/wiki/Forvaring.)

22.11.12 20:55
@ 18:51: An forvaring habe ich überhaupt nicht gedacht. ;) Ich habe nur einen Fehler gesehen und ihn korrigiert. (14:38)

26.11.12 04:20
I den grad man bruker "forvaring" om noe som skjer før en rettssak, så må det hete "fengslig forvaring" (= varetektsfengsel/-fengsling).

Mistenkt = En som noen (politiet) tror muligens kan ha gjort en straffbar handling. (Får noen begrensede rettigheter i forbindelse med politiavhør mv)

Siktet = En som etterforskningsskritt blir rettet mot. (Når man blir ansett som "siktet", tilstås man visse prosessuelle rettigheter.) Man får uten videre status som "siktet" når man blir utsatt for tvangsinngrep, eller når det blir utferdiget et dokument hvor man blir navngitt med en gjerningsbeskrivelse (av hva man angivelig skal ha gjort) og tilhørende angivelse av hvilken straffebestemmelse denne gjerningen anses å være et brudd mot. En "siktelse" er normalt et foreløpig anklagedokument, med mindre siktelsen kommer til uttrykk i et "forelegg" (som normalt innebærer at man ilegges en bot), eller at man tilstår det man anklages for i siktelsen slik at saken kan sendes til retten for en tilståelsesdom på grunnlag av den foreløpige siktelsen.

Tiltalt = En som angis som mistenkt/siktet i et endelig anklagedokument benevnt som "Tiltale", (normalt når saken anses ferdig etterforsket), slik at tiltalen representerer en endelig konklusjon fra påtalemyndighetens side med hensyn til om vedkommende anses som skyldig ut fra de foreliggende bevisene. Tiltale-dokumentet vil danne grunnlag for en ordinær rettssak uavhengig av tilståelse eller ikke. (Som "tiltalt" er man for så vidt fortsatt også "siktet", men med ytterligere rettigheter.)

(Anklaget = Et ord fra dagliglivet som ikke har noen spesifikk rettslig betydning og som kan dekke alle de tre ordene ovenfor, men hvis vi skal søke å nærme oss den rettslige terminologen, så er det vel mest naturlig å si at det dekker både siktet og tiltalt.)

Akel (N)

26.11.12 14:34
Ganz herzlichen Dank, Akel, für Deinen ebenso ausführlichen wie informativen Beitrag. Wie immer, wenn Du Fragen zum norwegischen Rechtssystem erklärst, war es auch dieses Mal ein spannender und für mich sehr lehrreicher "Parforceritt" durch die norwegische Rechtssprache.

Viele Grüße
Birgit

(PS: Die deutsche Bezeichnung für "fengslig forvaring" bzw. "varetektsfengsling/varetektsarrest" ist "Untersuchungshaft" oder einfach nur "U-Haft".)