11.12.12 10:31
De to salvene skal anvendes vekselvis (eller skiftevis?)? Hvilket av de to ordene er korrekt? Danke schonmal und herzliche Grüsse, H.

11.12.12 12:10
Begge går vel, men "vekselvis" er nok det mest vanlige og kanskje også det best forståelige.
En annen måte å si det på er at "salvene skal anvendes annen hver gang".

(Men alle disse formuleringene med "anvendes" kan isolert tenkes å etterlate tvil om det er appliseringer som skal skje alternerende, eller om man skal tømme en tube først, før man går løs på en av den andre typen, fordi "salvene" kan oppfattes som å referere til salvetubene. Sjansen for slik tvil vil vel redusereres dersom man sier at "salvene skal påføres/påsmøres annen hver gang" (fordi "påsmøre" mer klarere refererer til "salven" som er inneholdet i tuben, fremfor "anvendes" som kan gjelde hele "tubeforpakningen".)

Akel (N)