08.01.13 12:56
Stichwörter: Snakk for deg selv
Heia,

hva betyr "snakk for deg sjøl" for noe? Jeg vet at man sier det når man ikke synes at noe noen annen har sagt er aktuell for en selv, men jeg lurer på bibetydningen. Er det ment barskt eller fornærmende, eller er det bare et nøytralt utsagn?

08.01.13 13:07
Det kommer an på sammenhengen, men uttrykket brukes jo dersom noen har forsøkt å tillegge en annen person meninger denne andre ikke har. Altså er det en slags irettesettende kommentar, men den avleveres ofte med en viss humoristisk snert, og kan sees som en måte å si fra på uten å være veldig direkte konfrontererende.
Hilsen helge.

09.01.13 13:48
Takk skal du ha, Helge!