21.01.13 22:49, moonie
Stichwörter: zweckentfremdet
Was bedeutet "zweckentfremdet" auf norwegisch?

22.01.13 01:22, Mestermann no
"Zweckentfremdet" lässt sich nicht mit einem Wort übersetzen, man muss es umschreiben.
So das Wörterbuch: "...som ikke lenger blir brukt til sitt opprinnelige formål".

Z.B. "gamle settekasser blir i dag ikke lenger brukt til sitt opprinnelige formål, men henges på veggen og tjener som
hyller for smådekorasjoner."

Andere Möglichkeiten: "...som ikke lenger brukes slik den var tenkt til/slik det var meningen", "...som har fått en (helt)
ny bruk/anvendelse", "...et nytt bruksområde/anvendelsesområde."

22.01.13 13:18
var det ikke mulig å anvende "formålsfjern bruk", kanskje?

22.01.13 15:34
Det synes jeg hørtes veldig tysk ut.

22.01.13 18:43, Mestermann no
"Formålsfjern" virker også på meg veldig abstrakt og konstruert.