22.01.13 23:14
Hei,

jeg planlegger å ta et praktikum i Norge og leter etter noen bedrifter som ta imot praktikanter. Dette er en første skisse av e-posten som jeg vil sende til forsjkellige aviser og redaksjoner i Nord-Norge.
Går det greit å skrive det slik? Er det noen grøve feil inn i teksten? Hadde vært fint om noen kunne ta en kikk for å sjekke om det kan skrives slik :)

Takk på forhånd for alle svar!

"Hei,

mitt navn er Arne Witte, jeg er 21 år gammel og studerer statsvitenskap i Hamburg. Jeg planlegger å ta et utvekslingssemester hos universitet i Tromsø for høstsemesteret 2013.
Semesteret skal være over i slutten av desember 2013, og siden vårsemesteret her i Hamburg begynner ikke før April 2014 vil jeg gjerne nytte de tre månene inn i mellom for å ta en praksisperiode i denne tiden.

Jeg vil gjerne bli i Nord-Norge for dette praktikumet, helst vil jeg jobbe i en journalistisk redaksjon. Derfor søker jeg etter en redaksjon i Nord-Norge som tar imot praktikanter. Det praktikumet har en varighet på 12 uker (denne varigheten er fastslått av studieordningen her i Hamburg) og jeg kunne sannsynligvis begynne omtrent etter nyttår 2014.

Det hele prosjektet er avhengig om jeg godkjennes som Erasmusstudent i Tromsø, men resultatet av søknadsprosessen skal jeg ikke få vite før kommende April. (An dieser Stelle sollte irgendwie noch stehen: Es können jetzt noch keine Nägel mit Köpfen gemacht werden, um dann unten weiterzuleiten, dass ich zunächst nur wissen möchte, ob es prinzipiell überhaupt möglich ist)

Spørsmålet mitt er derfor først og fremst, om det prinsipielt er mulig å ta et praktikum hos dere? Hvis svaret er "ja", hvordan er kondisjonene av praktikumet? Hva hadde oppgavene mine vært om jeg ville ta et praktikum hos dere? Hvordan ville søknadsprosessen se ut?

Takk for svar på forhånd,

med ønske om en vakker dag og vennlig hilsen,
Arne"

25.01.13 14:55
Hei!

Teksten er grei og forståelig (kanskje litt uformell). Jeg har gjort noen rettinger i
halvfet skrift nedenfor:

Hei!

Mitt navn er Arne Witte. Jeg er 21 år gammel og studerer statsvitenskap i Hamburg.
Høsten 2013 planlegger jeg å ta et utvekslingssemester ved Universitet i Tromsø.

Semesteret vil være over i slutten av desember 2013, og siden vårsemesteret her i
Hamburg ikke begynner før i april, vil jeg gjerne nytte de tre månedene på nyåret
2014 til å gjennomføre arbeidspraksis
.

Jeg vil gjerne bli værende i Nord-Norge mens jeg gjennomfører praksisen. Helst vil jeg
jobbe i en journalistisk redaksjon. Derfor søker jeg etter en redaksjon i Nord-Norge som
tar imot praktikanter. Praksisperioden har en varighet på 12 uker (dette er fastslått
av studieordningen her i Hamburg). Sannsynligvis vil jeg kunne begynne en gang etter
nyttår 2014.

Det hele avhenger av om jeg godkjennes som Erasmusstudent i Tromsø. Resultatet av
søknaden er ikke klar før i april.

(An dieser Stelle sollte irgendwie noch stehen: Es können jetzt noch keine Nägel mit
Köpfen gemacht werden, um dann unten weiterzuleiten, dass ich zunächst nur wissen möchte,
ob es prinzipiell überhaupt möglich ist:
I påvente av søknadsbehandlingen ønsker jeg i første omgang kun å vite om dere faktisk
har mulighet til å ta imot studenter som søker arbeidspraksis. Når jeg vet om
Erasmusstipendet er innvilget, vil jeg eventuelt sende en endelig søknad til
redaksjonen.
)

Spørsmålet (mitt) er derfor (først og fremst,) om det er prinsipielt mulig å
gjennomføre praksis hos dere? Hvis svaret er "ja", hva vil vilkårene for
praksisperioden være? Hvilke oppgaver ser dere for dere at jeg kunne blitt tildelt og

hvordan ville søknadsprosessen se ut?

Takk for svar på forhånd,Noen tips:
1. Praktikum knyttes i Norge kun til presteutdannelse. Alle andre yrkesgrupper omtaler
dette som "arbeidspraksis", "praksisperiode" eller kun "praksis".

2. Vær varsom med bruk av "skal" som futurumsmarkør": "Skal" innebærer ofte et element av
tvang. Ofte er det bedre å bruke "vil" eller presens.

28.01.13 07:10, Der Picknicker de
Tusen hjertelig takk for korreksjon og tipsene!