06.02.13 07:33
Hei!
Leste i ei bok: "De er fortapt."
Hvorfor er de ikke fortapt-e? Leste en gang at det har med handling / tilstand å gjøre men husker ikke riktig :-(
Takk for opplysningen
Su

06.02.13 09:00
Partisipp Perfekt Passiv

06.02.13 09:31
Leste en gang at det har med handling / tilstand å gjøre

Riktig.
Med vekt på handling bruker du partisipp perfekt, ubøyd.
Med vekt på tilstand bruker du partisipp perfekt som adjektiv, derfor bøyd.

06.02.13 10:29
Takk 9:31! Det var akkurat det jeg lette etter!
Hilsen, Su