14.02.13 21:00, Blasi
Stichwörter: konsum, Konsumgesellschaft, samfunn
Hallo,
kann man Konsumgesellschaft ins Norwegische mit "konsumsamfunn" übersetzen? Oder besser was anderes gebrauchen?
Danke

14.02.13 23:18
Heller konsumersamfunn (engelske fremmedord).

15.02.13 00:20
Ville kanskje helle brukt: "forbrukersamfunn"

http://snl.no/forbrukersamfunn

Mvh (N)

15.02.13 01:32, Mestermann no
Forbrukersamfunn od. konsumentsamfunn.

15.02.13 07:43
Ich betreibe jetzt vielleicht Haarspalterei, aber ich denke dass die Begriffe Konsumgesellschaft und die norw. "Verbrauchergesellschaft" nicht so ganz identisch sind. Beim ersten Begriff liegt m. E. die Betonung auf (unkritischem? und überflüssigem) Konsum, beim zweiten eher auf das bewusste und aufgeklärte (auch in Verbraucherrechten u.s.w)Verhalten der Konsumenten.
Aber ich lass' mich da gern eines anderen belehren.
Mvh RS.de

15.02.13 10:14
Mentaliteten til et forbrukersamfunn fører til et overflødig (alltid de nyeste og "beste"
produktene) og man må kunne si ukritisk forbruk, hvor fokus på produktets utseende og ikke
nødvendigvis produktets kvalitet eller hvor og hvordan produktet er laget er av interesse.
Forbrukersamfunn handler ikke mye om bevisst og opplyst kjøpsadferd.

Jeg forstår at man lett kan tro at forbrukersamfunn kan oppfattes på den måten at
forbrukerne er mer opplyste og bevisste, men les litt i linken for mer info:
http://snl.no/forbrukersamfunn

Mvh (N)

16.02.13 10:20
I tillegg til det som er sagt ovenfor, brukes "forbrukersamfunn" også i en litt annen betydning med fokus på hvordan samfunnets offentlige struktur fungerer. Dette ut fra at samfunnets medlemmer som tidligere gjerne har vært kalt "borgere", med tilhørende borgerrettigheter, nå oftere blir betegnet som "forbrukere" (av statens tjenester), med tilhærnede forbrukerrettigheter. Dette impliserer igjen et markedsperspektiv sett fra den offentlige forvaltningen om at man tilbyr/selger en tjeneste , at man har "kunder" (fremfor "klienter" og andre slags "uundersotter" osv), og må møte kundenes behov. (Et slikt perspektiv er det naturlig ikke enighet om i alle sammenhenger ...)

Bruker man "konsumentsamfunn", vil man ettter min oppfatning skjære klar av eventuell tvetydighet her.

En annen ting er at man kan sondre mellom "forbrukssamfunn" og forbrukersamfunn. Det første oppfatter jeg entydig som konsumentsamfunn.

Akel (N)