26.02.13 18:55
Ich hab's im Archiv nicht gefunden, obwohl es eine naheliegende Frage ist. Ich frage mich, welches Geschlecht Zahlen haben?
Also z.B.: Die Dreizehn ist eine Unglückszahl. Ich habe eine Vier gewürfelt. etc.
Eller blir det bare ubestemt? Tretten er et ulykkestall, jeg trillet fire, ...?

26.02.13 19:35
Werden die Grundzahlen als solche im Norwegischen überhaupt substantiviert? Ich dachte, man benutzt in diesen Fällen "ener", "toer", treer, usw. (Das sind übrigens alles Maskulina.) --->

Jeg fikk en femmer i norsk.
Han kastet en sekser på terningen.
Jeg klarte faktisk å skyte en tier.

Oder liege ich damit falsch?

26.02.13 20:58
"En ener/toer/treer" osv er riktig.

Alternativt kan man der hvor det først og fremst er snakk om et siffer, mer enn tallverdien, bruke formen "et ettall/totall/tretall" osv, alternativt "ett-tall/to-tall/tre-tall" osv. Eksempel: "Hun skrev et ettall på tavlen.". Noen enkel og helt klar grense er det vel imidlertid ikke her, fordi man også vil si: "Tretallet finner vi igjen i mange religøse og mytiske symboler", og da er det verdien 3 det er snakk om.

I de to første eksemplene dine ville man like godt kunne sagt "Jeg fikk fem i norsk", "Hun kastet seks på terningen.". Man vil vel imidlertid normalt ikke si "Jeg klarte faktisk å skyte 10".

For tall over 10, vil man normalt bare bruke selve tallet - tilsvarende som i "Tretten er et ulykkestall". (Vi har jo slitt litt med hvordan en mynt på 20 kr skal benevnes. For en 10-kr er "en tier" greit, men en "tjuer" slo ikke an. Dessverre har heller ikke det glimrende forslaget "en snesing" hatt noen suksess.)

Har jeg nå bidratt til forvirring på et høyere plan?

Akel (N)

27.02.13 14:24
Takk, Akel. Kanskje du har bidratt til forvirring på et høyere plan, men det er jo bare flotte greier når forvirringa forsvinnere på lavere plan da.

27.02.13 14:59
Ich (19:35) hatte mit deiner Erklärung auch keine Probleme. Im Gegenteil, ich habe - mal wieder - viel daraus gelernt. Herzlichen Dank, Akel!