01.03.13 19:52, Heiner
Det at Norge nevnes, gjør ikke meg bekymret. sitat fra dagens aftenposten

Er det pressefolk-norsk eller er det riktig med ordstelling? gjør ikke meg istedenfor "gjør meg ikke"

takk

02.03.13 02:39, Mestermann no
Nei, det er i dagens norsk å anse som korrekt. Da jeg gikk på skolen, lærte vi at objektet i slike tilfeller som hovedsak
skulle følge rett etter verbet, men dette tror jeg ikke så mange lenger tar hensyn til. For meg skurrer en slik
sammenstilling fremdeles i ørene, og man kan jo unngå å bruke den selv.

02.03.13 04:38
For meg kan disse to variantene ha litt forskjellige meningsinnhold, men hvor og hvor utpreget man legger trykket
kan virke inn:
"gjør ikke meg bekymret" = jeg blir ikke bekymret - men kanskje noen andre blir det.
"gjør meg ikke bekymret" = jeg blir ikke bekymret - kanskje er jeg helt nøytral, eller kanskje jeg til og med blir glad
eller får noen andre følelser.

Akel (N)

02.03.13 09:21
Hier möchte ich darauf aufmerksam machen dass in den norwegischen Zeitungen sehr viele
Rechtschreib- oder Sprachfehler gemacht werden...! Besonders schlimm ist es bei den
Internet-Zeitungen.
Anne(NO) :-)

02.03.13 12:25
Das ist bei deutschen Zeitungen, insbesondere im Internet, auch so :-).

02.03.13 15:41
Hvis meg staar paa denne plassen, oppfatter jeg det som om jeg, i motsetning til andre, ikke blir bekymret. Det er jeg som er hovedsaken her.
Sissel