04.03.13 12:25
Stichwörter: nachtaktiv, nattaktiv
Heia!

Et nattdyr er et "nachtaktives Tier", mens finnes det et adjektiv på norsk tilsvarende "nachtaktiv"?

04.03.13 12:31, Mestermann no
Ja. Nattaktiv, ganz einfach.

04.03.13 13:42
Ok, takk. Fantes ikke på dokpro eller på wikipedia, så jeg var litt i tvil.

04.03.13 18:11
Fantes ikke på dokpro eller på wikipedia

Joda, men du må bruke dine dagaktive øyne for å se det her:
http://no.wikipedia.org/wiki/Nattdyr
Nattaktiv forkommer to ganger i teksten. Hva mer forventer du?

04.03.13 22:39
Hihi, "bruke dine dagaktive øyne", det var flott!
Hilsen
En med nattaktive øyne