04.03.13 17:43
Hei,
det er Mattis igjen.
Kan noen av dere forklare meg forskjell mellom stevnevitne og namsfogd.
På tysk har jeg funnet den samme oversetning som "Gerichtsvollzieher" for beggge ord.

Takk for hjelp!
Mattis

04.03.13 20:38
Stevnevitne forestår forkynninger.
Namsfogd gjennomfører tvangsfullbyrdelser og andre tvangstiltak i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven.

(Her er det snakk om funksjoner i formelle roller. En person, f.eks. en lensmannsbetjent kan utføre begge funksjoner.)

Akel (N)