20.03.13 21:06, habo
Hei,
jeg trodde at jeg kan norske preposisjoner ganske god, men nå ble jeg usikker.
Det handler om en søknad, så vil jeg helst skrive alt riktig.

Er det: " Jeg har jobbet i flere steder i xyz (land)."
eller er det: "Jeg har jobbet flere steder i xyz."

Dessuten:
Er det bedre å si: "Jeg jobbet......." (sannsynligvis grammatikalsk riktig på denne måten, men jeg tviler om det er daglidags tale.)

På forhånd takk, Hans

20.03.13 21:27
Det riktige er "... på flere steder i ...".

Når det gjelder ditt andre sprøsmål, så er svaret litt avhengig av konteksten.
Hvis du gir et referat at hva du har gjort, vil jeg si f.eks: "Jeg har jobbet på flere steder i xyz. Der jobbet jeg med [min fagspesialitet]."

Du kan også si f.eks. "I perioden 2000X-200Y jobber jeg på flere steder i ...."

Hvis du bare sier "Jeg jobbet ...", uten at setningen ellers inneholder noen slags eksplisitt eller implisitt tidsmessig referanse, så blir det tidsmessig hengende litt i løse luften for leseren.

F.eks. vil "Jeg jobbet først på flere steder i ..... Deretter ..." være OK, fordi det blir satt inn i en tidsekvens.

Akel (N)

20.03.13 21:27, Mestermann no
Preposisjoner er alltid slitsomme.... Det riktige er " et sted".

I dette tilfelle, siden du skal beskrive noe du har gjort, blir det også riktig å skrive "Jeg har jobbet..."

21.03.13 06:44
Adverb kan du ikke så godt.

21.03.13 08:22, habo de
Tusen takk for alle innspill :-)