24.03.13 19:16
Jeg antar at denne setningen er korrekt norsk:

Brorparten synes ikke å bry seg om dem.

Hva med denne:

Brorparten av oss synes ikke å bry oss om dem.

24.03.13 22:23
Begge setningene er grammatikalske.

Brorparten > De
Brorparten av oss > Vi

24.03.13 22:35
Høres rart ut. Din forklaring er ikke særlig overbevisende.

25.03.13 00:40
Begge setningene er korrekt norsk. Det dreier seg om refleksive verb som er verb der
verbets objekt og subjekt peker til det samme, f.eks. «vi koser oss», «de giftet seg». Et
refleksivt verb må alltid stå sammen et refleksivt pronomen, slik at man i tillegg til å
bøye verbet i riktig tempus må man også bøye det refleksive pronomenet etter riktig
person.

Brorparten av oss = die meisten von uns.

Anne

25.03.13 03:01, Mestermann no
Ja, und kurz ergänzend:

Vi bryr oss = wir kümmern uns.

25.03.13 03:21
Opprinnelig ble uttrykket "brorparten" brukt i juridisk betydning om dobbelt arvelodd som tilfalt en bror i forhold til ei søster. Nå bruker vi det i betydningen " den største delen av noe". Eks. få brorparten av fangsten.

I trådstarters setning "Brorparten av oss synes ikke å bry seg om dem. " dreier det seg om menneskers forhold til noe. I denne konteksten tolker jeg også "brorparten av oss" som de fleste av oss; "die meisten von uns". Jf Annes svar.

Denne setningen har trolig sammenheng med setningen under fra Aftenposten, slik at det sannsynligvis dreier seg om noen menneskers forhold til språkregler:
Har det en egenverdi å ta vare på innarbeidede språkregler når brorparten av
oss likevel ikke synes å bry oss om dem? Per Egil Hegges spalte ...
http://www.startsiden.no/sok/index.html?lr=&q=Har%20det%20en%20egenverdi%20...

Det refleksive verbet blir bøyd slik:
Jeg bryr meg om , du bryr deg om , han bryr seg om, hun bryr seg om, det bryr seg om, vi bryr oss om, dere bryr dere om , de bryr seg om .

Kanskje trådstarter kunne gjøre noe mer rede for hva hun/han mente med første setningen? ("Brorparten synes ikke å bry seg om." ) Uten kontekst er den vanskelig å tolke.

25.03.13 07:50
Mestermanns svar og 03:21 kan vi se bort fra, de har ikke noe med problemet å gjøre (03:21 har rett i at det var setningen i Aftenposten som jeg stusset over). For å bruke Annes terminologi er spørsmålet, hvorfor refleksivpronomenet blir forandret fra seg til oss når subjektet blir litt mer sammensatt (brorparten > brorparten av oss). Å si som 22:23 brorparten av oss > vi er ikke overbevisende fordi vi er flere enn det. En mulig forklaring for refleksivpronomenskifte er en underforstått vi: brorparten av oss, vi synes ikke å bry oss. Ikke alle ser det slik. Hvis man googler med noe lignende, får man

"flere av oss * seg" = 16M treff

... innlegg som jeg ser flere av oss kjenner seg igjen i
I årene som kommer vil langt flere av oss bosette seg der hvor ...
... vil kanskje flere av oss ønske seg en realfagsutdanning.

"flere av oss * oss" = 3,1M treff

... var det flere av oss som tok oss et bad
Stadig flere av oss drar med oss smarttelefoner og laptoper
... derfor velger stadig flere av oss å sikre oss selv og våre verdier

Det er altså mange (kanskje brorparten) som bruker seg og ikke oss i denne konstruksjonen.

25.03.13 08:03, Geissler de
Alt dere skriver er sikkert riktig, men jeg kan tenke meg at spørsmålsstilleren sikter til noe annet.
Det at det refleksive pronomenet må bøyer etter i hvilken person subjektet er, er ikke noe problem for en tysker,
fordi det er akkurat det samme på tysk:
Ich kümmere mich
Du kümmerst dich
Er kümmert sich
Wir kümmern uns
osv.

Men:
I setningen "Brorparten av oss ..." er det ikke samsvar mellom subjektet og pronomenet -- sett fra et tysk
perspektiv, vel å merke; jeg tviler ikke på det dere har skrevet.
Subjektet er jo "brorparten", og det er 3. person.
Jf. disse to tyske setningene:
Wir kümmern uns nicht darum.
Der Großteil von uns kümmert sich nicht darum.

Derfor blir det vanskelig for en tysker å skjønne hvorfor det står "oss" i den norske setningen.

25.03.13 08:22, Mestermann no
Ved nærmere ettertanke: Man kan faktisk differensiere her:

Brorparten av oss bryr oss ikke = Da inkluderer man seg selv i brorparten som bryr seg.
Brorparten av oss bryr seg ikke = Da observerer man at brorparten (enten man tilhører den eller ei) faktisk ikke bryr
seg.

25.03.13 08:24, Mestermann no
Rettelse:

Brorparten av oss bryr oss ikke = Da inkluderer man seg selv i brorparten som ikke bryr seg.

25.03.13 10:27, Geissler de
Hvordan blir det da med "dere"? Da faller jo denne differensieringen som du, Mestermann,
nevner, bort.

For meg som tysker høres "Brorparten av dere bryr seg ikke" mest naturlig ut, men jeg har en
sterk mistanke om at "Brorparten av dere bryr dere ikke" er den foretrukne løsningen for de
fleste nordmenn.

25.03.13 15:22, Mestermann no
Ja, du har rett. Man vil i alle tilfelle si: "brorparten av dere bryr dere ikke."

25.03.13 15:59
Ikke alle vil i alle tilfelle si:
"mange av dere har fått med dere" (162 Google resultater)
men
"mange av dere har fått med seg" (37 Google resultater)

Jeg får justere min språkfølelse slik at jeg ikke skvetter når jeg kommer over den første versjonen, men mer enn det har jeg ikke fått ut av innleggene til nå.
Takk til alle som har bidratt.

(OP)

25.03.13 23:50, Mestermann no
Mhm, men man kan altså ikke si: "dere bryr seg ikke." Korrekt norsk er derfor: Brorparten av dere bryr dere ikke.

26.03.13 00:33, Geissler de
Mestermann, jeg betviler som sagt ikke at det heter "Brorparten av dere bryr dere ikke". Jeg
klarer bare ikke å følge konklusjonen du drar.
På tysk sier man "Ihr kümmert euch nicht", men likevel heter det ikke "Der Großteil von
euch kümmert euch nicht".

26.03.13 10:38, Wowi
Jeg støtter Geissler her.
At "dere bryr seg ikke" er feil, er ikke det riktige utgangspunktet for å konkludere at "brorparten av dere bryr dere ikke" må være riktig. Et mer logisk utgangspunkt er "brorparten bryr seg ikke", som er riktig. Men ut fra det kan man ikke konkludere at "brorparten av dere bryr seg ikke" er feil. Det er non sequitur. Her er det bare språkvanen og ikke logikken som kan avgjøre. Og den er ikke entydig, noe som OP viser til med eksempler (07:50, 15:59). Eksempler med "halvparten", som ligger nærmere "brorparten", viser det også:
"halvparten av oss * oss" = 20 resultater med Google på norske sider
"halvparten av oss * seg" = 30 resultater (et flertall i dette tilfellet)

Jeg mener derfor at begge variantene kan aksepteres.