25.03.13 15:05, schokikjeks
Stichwörter: overflødig, redundans, redundant, Redundanz, überflüssig
Kjenner dere som er norsk ordet redundant?
Det betyr at noe er for mye. Naar man bruker for mange forklaringer eller ord i en tekst. Bruker man i Norge det samme ordet? Eller er det helt ukjent for dere som har vokst opp i Norge?

25.03.13 15:18
Ordet er absolutt kjent, men først og fremst som et mer akademisk faguttrykk.

I noen grad har substantivet "redundans" og det tilhørende adjektivet "redundant" sneket seg videre inn i språket til den noe mer opplyste del av befolkningen, men utenfor fagspråk er som regel "overflødighet"/"overflødig" gode alternativer som kan forstås av alle.

Akel (N)

25.03.13 15:19, Mestermann no
Redundant er et engelsk ord. På norsk sier vi at noe er overflødig.

25.03.13 15:45
(Ikke mer engelsk enn at både redundant og redundans finnes i dokpro...)

Akel (N)

25.03.13 16:08, Mestermann no
Jeg vil si at rendundans er et overflødig ord på norsk.

25.03.13 16:59, schokikjeks de
det var godt sagt Mestermann. Redundant er også på tysk et faguttrykk, men jeg leser det ofte, derfor måtte jeg bare spørre.
Det var jo gode svar, takk skal dere ha

25.03.13 18:12, Geissler de
Jeg er ikke enig med Mestermann. Redundant er et ord som i mange sammenheng ikke betyr det
samme som overflødig.

Man snakker f. eks. om språklig redundans: "et rødt hus" inneholder redundans, fordi både
den ubestemte artikkelen et og adjektivendingen t gir viser at hus er intetkjønn.
Men t'en blir ikke overflødig for det.
Det samme gjelder tysk "du sagst": sagst alene bærer informasjonen "2. person entall
indikativ presens aktiv", du er redundant, men ikke overflødig.

Ikke-språklige eksempler på redundans er f. eks. dieselgeneratorer på sykehuset -- de er
neppe overflødige.

25.03.13 18:36
Jeg er tibøyelig til å være enig med Geissler når det gjelder mer tekniske anvendelser.

Jeg tror vi alle kan være enige om at redundans betegner noe som overskrider det man strengt tatt trenger, men en slik "overtallighet", (jeg vegrer meg for å bruke "overflod"), kan være tilsiktet fordi man mener det likevel er nødvendig.

Hvis man sier at et datasystem e.l. har en grad av redundans, så innebærer det at systemet er mer robust, og bedre kan takle at noen elementer faller bort på grunn av feil og andre uforutsette hendelser osv. Jeg synes derfor ikke det er overflødig at fly er utstyrt med flere redundante styrekretser for styresystemene.

(Tilsvarende gjelder for så vidt også for språk. Redundante elementer kan være unødvendige for å gi uttrykk for en språklig funksjon, men mange ganger vil ting være lettere å forstå hvis funksjonen kommer til uttrykk gjennom redundans - bl.a. vil meningsinnholdet lettere kunne komme frem der hvor det er forstyrrelser i informasjonsstrømmen (f.eks. lydlig støy eller dårlig trykksverte).)

Akel (N)

25.03.13 20:31
@ Geissler : "et rødt hus" inneholder redundans, fordi både
den ubestemte artikkelen et og adjektivendingen t gir viser at hus er intetkjønn.
Men t'en blir ikke overflødig for det. (Sitat slutt)

Men trenger man egentlig den ubestemte artikkelen et for å oppfatte det minste innholdet? Russere som skal lære norsk, har problemer med å forstå at et er nødvendig foran rødt hus.

25.03.13 22:18, Geissler de
Nei, man trenger selvsagt hverken bestemte eller ubestemt artikler i det hele tatt. Latin
har dem ikke, gammelnorsk hadde ingen artikler, og hundrevis av levende språk greier seg
fint uten, som f. japansk og kinesisk.
Og det er jo nettopp poenget mitt: artiklene er redundante, men likevel kan du ikke kalle
dem for overflødige, siden moderne norsk ikke hadde vært fullstendig uten dem.

26.03.13 09:51
Redundant har i tillegg til betydningen overflødig også " mer enn nødvendig ", som innebærer at det det gjelder ikke nødvendigvis er overflødig eller verdiløst.
Ellers greier man seg ofte uten du im Ländle, Geissler ( kommscht bald? - kommst du bald ? )
Kanskje også i Bayern.
Oddy

29.03.13 02:07, Mestermann no
Jeg skal ikke krangle om dette, men gjøre d'herrer oppmerksom på at det er en forskjell på "overflødig" og
"unødvendig". Sier man at et fly har overflødige styringssystemer, betyr det ikke at de er unødvendige, men at de finnes
i overflod, i redundans. Man kan i slike tilfelle også si at det finnes en reservekapasitet.

Også i språklige sammenhenger, som i eksempelet om artiklene, kan man godt si at de er overflødige, man trenger ikke
bruke ordet "redundans" for å beskrive dem. Definisjonen på "redundans" iflg. Fremmedordboka lyder nettopp:
overflod, overflødighet, særlig at det i språklig el. annen overføring av informasjon brukes en uttrykksform som gir flere
opplysninger om hva innholdet er, enn det minste som trengs for å oppfatte det.

29.03.13 14:01, Geissler de
Når vi først argumenterer med ordboka, så kan vi like gjerne slå opp overflødig i
Bokmålsordboka. Der finner vi følgende definisjon:

1 rikelig, som det er mer enn nok av
bli kvitt o-e kilo
2 unødvendig, unyttig
føle seg o-

Vi kan altså neppe si at det er forskjell på overflødig og unødvendig, som Mestermann
påstår, når det ene ordet er en mulig definisjon av det andre.

Men unødvendig er bare den ene definisjonen, dvs. begrepet er ikke entydig. Dette gjør
ikke så mye i hverdagsspråket, som er preget av, nettopp, redundans, og i det littereære
språket kan tvetydighet eller flertydighet faktisk være hensiktsfull.

Dette gjelder imidlertid ikke fagspråk. Der skal det være minst mulig rom for tolkning.
Dersom ordet overflødig forekommer i en beskrivelse av et teknisk system, er det ikke
klart om forfatteren mener det er unødvendig eller ikke. Ordet "redundant" derimot gir
ikke rom til denne slags usikkerhet.

29.03.13 20:39, Geissler de
"Vi kan neppe si at det ikke er forskjell ..." selvsagt.

29.03.13 23:45
Das "ikke" verstehe ich jetzt leider nicht mehr...

29.03.13 23:56, Geissler de
Ich auch nicht. Ich nehme alles (also den Beitrag von 20:39) zurück.

30.03.13 00:42
Duden. Synonyme zu redudant: mehrfach vorhanden, überflüssig, überreichlich, überzählig; (umgangssprachlich) doppelt gemoppelt, doppelt und dreifach

Unnötig (unødvendig) er ikke ført opp som synonym til redudant.

30.03.13 17:04
Skrivefeil. Det skal selvfølgelig være redundant.

30.03.13 22:00
Duden (on-line). Synonyme zu überflüssig:
abkömmlich, entbehrlich, müßig, nicht notwendig, nutzlos, ohne Sinn und Zweck, sinnlos, überreichlich, überschüssig, überzählig, übrig, unnötig, unnütz, vergeblich, verzichtbar, zu nichts nütze, zu viel, zwecklos; (bildungssprachlich) redundant; (umgangssprachlich) doppelt gemoppelt, witzlos

Duden (on-line). Synonyme zu unnötig:
abkömmlich, entbehrlich, nicht notwendig, verzichtbar, der Mühe nicht wert, für nichts und wieder nichts, nicht lohnend, nutzlos, ohne Sinn und Zweck, sinnlos, überflüssig, übrig, umsonst, unnütz, unsinnig, vergebens, vergeblich, verlorene Liebesmüh, zu nichts nütze, zu viel, zwecklos; (gehoben) müßig; (bildungssprachlich) redundant; (umgangssprachlich) doppelt gemoppelt, witzlos; (umgangssprachlich, oft scherzhaft) überflüssig wie ein Kropf; (salopp) für die Katz; (ironisch) des Guten zu viel