12.04.13 15:50
Hei, gibt es im Norwegischen eine Entsprechung für "arme Sau" oder "armes Schwein"? Bei nur "stakkars!" fehlt ja noch was an Mitbedeutung. Danke schön :)

12.04.13 16:21
was fehlt denn an Mitbedeutung?

12.04.13 16:29
Ich würde denken, dass "stakkars" einem "der/ die arme" entspricht.
Und bei "die arme" ist die Bedeutung NUR Mitgefühl. Bei "armes Schwein" kommt eine Bedeutung hinzu, dass demjenigen ein Missgeschick, Unglück passiert oder eine Ungerechtigkeit widerfahren ist.
Außerdem ist "Sau" oder "Schwein" ja meist ein Schimpfwort, was es hier zwar nicht ist, aber zumindest wird die Aussage dadurch ein wenig vulgärer/ flapsiger, die ich nicht jedem gegenüber verwenden würde.
Vergleiche z.b., wenn ein Kind weint. Da kann man sagen: "der arme", aber nicht "armes Schwein". Findest du nicht, dass es einen Unterschied macht, ob ich bspw. einen Obdachlosen mitfühlend als "der arme" oder als "armes Schwein" bezeichne?
Danke nochmal :)

12.04.13 23:15
En stakkar ist aber nicht gleichbedeutend mit "stakkars"..
V

13.04.13 20:38
I en kontekst med (i det minste et lite snev av) medfølelse, kan en uheldig person på norsk bli omtalt som "stakkars gris". (Uttrykket står altså i motsetning til en "heldiggris" [sic, ett ord].)

Eks.: "Han brakk benet i går. Stakkars gris, det var faktisk tredje gang det har skjedd det siste året."

Akel (N)

14.04.13 13:19
Den varianten med "stakkars gris", er meg fullstendig ukjent - og jeg er, for ordens skyld, nordmann av fødsel og oppvekst. Så jeg vil tro at i tilfelle er det uttrykket regionalt, dialektalt eller sosialt avgrenset - siden det altså tydeligvis ikke er kjent over hele landet.

Ellers finnes uttrykket "arme jævel" - som kan høres noe sterkt ut, men altså eksisterer. Også "arme mann" kan brukes, men da hovedsaklig kjønnsbestemt, slik at en kvinne ikke kan omtales slik... (Og naturligvis kan uttrykket "stakkars mann" brukes.)

Ellers kan man også lage uttrykk, som f.eks hvis man hører om noen som ble skadet i forbindelse med at de gjorde noe idiotisk, så kan man faktisk si "stakkars idiot", eller at "Selv idioter kan det altså være synd på...".

-akr (N)
(mit rostigem Deutsch ausgestattet)

14.04.13 14:03, Geissler de
En kombinasjon av tidligere forslag: stakkars jævel

14.04.13 22:53
Tja, jeg har nå for min del bodd og oppholdt meg i mange deler av landet uten å legge merke til at det skal være noen spesielle forskjeller med hensyn til vendingen "stakkers gris". Uttrykket er imidlertid først og fremst et muntlig uttrykk og brukes lite i skrift - selv om man finner en del treff på nettet hvis man søker - og de mer muntlige uttrykkene er jo de som vel varierer mest mellom dialekter/regioner.

Men når det gjelder de sosiale avgrensningene, kan det jo godt være at dette er blandt de mange idiomer som den yngre generasjon ikke har funnet det for godt å annamme - sikkert byttet ut med poor son of a bitch eller noe annet høvelig uttrykk.

"Stakkars fyr" burde imidlertid kunne være et greit alternativ, og for min del har jeg for øvrig heller ikke problemer med "arme kvinne", jeg da.

Akel (N)

15.04.13 01:54
To ting:

Hva "stakkars gris" angår, er alder ikke synlig som noen faktor - ingen av de involverte har hørt det brukt, selv om disse personer faktisk har levd noen år...

Hva "arme mann" angår, så var det altså nevnt i en gjennomgang av eksisterende idiomer - hvilke sammenstillinger man evt selv kan lage, er et helt annet spørsmål.

-akr (N)
(mit rostigem Deutsch ausgestattet)

15.04.13 06:16
Når jeg sier at jeg ikke har problemer med "arme kvinne", var det fordi jeg faktisk mener å registrere det brukt som et uttrykk. (Det samme gjelder i enda sterkere grad for "stakkars fyr".)

Akel (N)