13.04.13 11:51
Stichwörter: rb.st., rutebilstasjon
Guten Morgen,
ich frage mich gerade, was im Busfahrplan rb.st. nach einem Ortsnamen bedeutet. st. ist stasjon, aber wofür steht
rb.?

Viele Grüße, Lily

13.04.13 12:01, Geissler de
Ich würde auf rutebuss tippen.

13.04.13 15:49
Vielen Dank für die Antwort, Geissler!
rutebusstasjon gab leider gar keinen Google-Treffer, dafür bin ich dadurch aber auf rutebilstasjon gestoßen.
Das wird es sein!

Viele Grüße und god helg! Lily

13.04.13 19:27, Geissler de
Rutebil , natürlich.

13.04.13 20:23
Nja, natürlich og natürlich, fru Blom - "Rutebil" er jo egentlig et ord som ikke brukes i dagligtale lenger ...

Flere steder heter da også byens busstasjon offisielt "busstasjon(en)", så hvorfor dette gammelmodig ordet har blitt hengende igjen, kan man jo lure litt på.

"Rutebil" (buss) sto opprinnelig i motsetning til "leiebil", altså en drosje/taxi. Så siden "leiebil" har fått en helt annen betydning nå, burde vi vel egentlig hive "rutebil"-begrepet på den historiske språksøppelhaug.

Akel (N) (- som er klar over at noen steder er passasjergrunnlaget så lite at man bruker taxier til å kjøre kollektivruter - hvis det i det hele tatt skulle vise seg å være noen reisende - slik at "rutebil" ikke alltid er et kjøretøy av typen buss/bussunge.)

14.04.13 13:36
Ich würde sagen, daß "Rutebil" besagt, daß es nach einem veröffentlichten Fahrplan geführt wird - und darin liegt des Pudels Kern ;-)

Also würde ich dieses Wort nicht unbedingt wegwerfen, eben weil es zum Ausdruck bringt, daß die Fahrzeuge dieser "Station" gemäß den Fahrplan fahren, und also nicht (z.B.) als Taxi verwendet werden können.

(Es gibt ja im Lande Dutzende von Busse die nie der Öffentlichkeit zugänglig werden...)

-akr (N)
(mit rostigem Deutsch ausgestattet)

14.04.13 22:30
Det er jo ikke uenighet/tvil om hva "rute-" betegner. Vi har jo fortsatt "bussrute", "rutetid" osv.

Men har du hørt noen - yngere enn 85 år - si "rutebil" i løpet av de siste 30 årene?

Akel (N)

14.04.13 22:31
yngre

Akel (N)

15.04.13 02:05
Poenget mitt, var at "rutebil" refererer entydig til rutetider - mens "buss" ikke er entydig referert til offentlig transport (jfr turbusser, turnebusser, busser som brukes innen et firma, busser som noen har bygget om til bobiler, (mindre) busser som går som taxi...)

-akr (N)
(mit rostigem Deutsch ausgestattet)

15.04.13 06:08
Du behøver ikke gjenta det i det uendelige. Det lå allerede i det jeg indikerte om motsetningen mellom "rute-" og "leie-" da jeg skrev: "Rutebil" (buss) sto opprinnelig i motsetning til "leiebil", altså en drosje/taxi".(Den gangen disse begrepene kom i bruk var det svært uvanlig å leie en hel buss, og leiebil var for det meste tale om drosjer. Derimot var det nok opprinnelig noe mer vanlig at faste ruter ble betjent både av busser og av mindre biler.)

Det som var min problemstilling var om "rutebilstasjon" har noen fortsatt berettigelse i rutetabeller mv, fordi "rutebilstasjon", slik jeg oppfatter det, knapt blir brukt i praktisk språk folk i mellom. For de fleste praktiske formål blir trafikkruter på land betjent av store eller små busser - men alså med noen få unntak hvor det benyttes innleide taxier til passasjertransport eller varebiler til transport av mindre varer. Etter min oppfatning brukes derfor i praksis "buss(-)" i det alt vesentlige i stedet for "rutebil" i praktisk språk - i særdeleshet i sammensetningen "rutebilstasjon" - selv om det altså også finnes busser som ikke kjører i fast rute.

Utenom de historiske sammenhengene (herunder inkludert firmanavn med historiske røtter) og i rutetabeller har jeg vanskeligheter med å finne "rutebil" brukt i praktisk språk - entydig eller ei - og det gjelder altså i særdeleshet "rutebilstasjon". Noen steder brukes nok "Rutebilen" mer som et egetnavn om en busstasjon.

Akel (N)

15.04.13 11:00
Og mitt poeng, i denne sidedebatten, er at det faktisk efter hvert er vanlig med egne bussdepoter eller bussparkeringer rundt omkring, hvor man altså aldri finner en rutebuss, men bare f.eks turbusser... Og da ser jeg faktisk nytten i å bruke "rutebil" i enkelte sammenhenger, nettopp for å understreke rute-momentet.

Det er faktisk ikke et ukjent fenomen at enkelte ord som går ut av generell bruk, henger igjen i visse sammenhenger... (Forøvrig hører jeg "rutebil-" i sånne sammenhenger minst like mye som "buss-"...)

-akr (N)
(mit rostigem Deutsch ausgestattet)

15.04.13 20:59
1. Jeg noterer at du betegner disse bussdepotene eller bussparkeringen nettopp som det - og altså ikke som busstasjoner. Så krampaktig å holde fast på "rutebilstasjon" ser ikke ut til å være nødvendig for å skille en busstasjon fra slike andre typer oppstillingsplasser. (Tror du ikke også folk forbinder "-stasjon" brukt i sammenhengen "bussstasjon" som noe som har mer sammenheng med fastere linjer/strukturer?)

2. Ja, vi er jo vel kjent med at noen mer utgåtte ordformer kan bli hengende igjen i spesielle sammenhenger, men mitt poeng er at når begrepet "rutebilstasjon" brukes i tidtabeller mv, så avviker det fra det som jeg oppfatter som den gjengse talen og betegnelsen på disse stedene spesifikt. Du har ikke hittill respondert på mitt utsagn om at "rutebilstasjon" er vanskelig å finne igjen i folks dagligtale, men du skriver nå at du "hører ... "rutebil-" i sånne sammenhenger minst like mye som "buss-" ". Hva legger du mer konkret i "sånne sammenhenger"?

Akel (N)

15.04.13 21:24
Eh, når det gjelder "rutebilstasjon" - så er det altså sammenhengen... Man spør efter "hvor rutebilstasjonen er", eller, i kortform, "rutebilen". (Litt mer sjelden spørres det faktisk efter om hvorvidt rutebilen stopper der eller der...)

Hva de bussansamlingene gjelder, har jeg faktisk ikke giddet å notere meg nøyaktig hva de kalles, utover at de snakker om "buss-" noe...

-akr (N)
(mit rostigem Deutsch ausgestattet)