16.04.13 16:46
Stichwörter: leddsetning, Nebensatz
hvordan setter man opp en leddsetning. f.eks hvor skal verbet så osv?

16.04.13 18:47
På tysk da, eller ...?

16.04.13 21:22
Ja :)

16.04.13 23:20
Som regel står (den bøyet delen av) verbet sist i en leddsetning.