16.04.13 21:51
Stichwörter: Eksamen i morgen, hjelp!!
Npr bruker jeg ''im'' og når bruker jeg ''in'' på tysk? skjønner ikke helt hva som skiller
de fra hverandre

Takk!

16.04.13 22:01
An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen...

...er preposisjoner som tar enten akkusativ eller dativ, efter prinsippet om relativ bevegelse eller ro:

Falt han fra en bro ned i vannet ? Da heter det: "Er fiel ins Wasser."
Falt han fra stående stilling i (f.eks) et basseng ? Da heter det: "Er fiel im Wasser."

(Tilsvarende med et sykehus: Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Er ist im Krankenhaus gestorben.)

Ordene der, (im, in og ins), er slik å forklare: In er in (uten kasusbøyning), ins er forkortelse for "in das" (og er akkusativ), og im er "in dem" (som er dativ).

Hoffentlich hilft Ihnen diese Zeilen! Viel Glück!

-akr (N)
(mit rostigem Deutsch ausgestattet)

17.04.13 13:57
Helfen - -akr(N) Hoffentlich helfen Ihnen diese Zeilen. Ellers supert forklart.
Tidsuttrykk: Im Sommer, im Winter, im August osv, men "in 8 Tagen, in ein paar Stunden, in ferner Zukunft osv.