17.04.13 21:53
Was bedeuten Freunde und Familie für dich?
Sehr viel. Wenn ich Problemen habe, könnte ich mit meinem familien sprechen. Ich mag, dass
meinem Familie ist artig und freundlich!

Wie siehst du dich in zehn Jahren?
Ich hoffe, dass ich eine gute Job bekommt. Und Ich hoffe, dass ich bin verheiratet und
zwei Kinder machen. Meine Freundin muss mich gut behandeln, und eine gute kochen wird.

Er dette rett skrevet? (Trenger hjelp snarest)
Tusen takk!

17.04.13 21:57
Nei, det er flere feil.

Akel (N)

17.04.13 22:14
Kunne du ha sagt hvilke feil jeg har gjort?
Eneventuellt rette, slik at jeg kan se hva som er feil?
Takk for svar.

18.04.13 00:11
Vi har kanskje ikke så lyst til å gjøre leksene dine.
Du kan jo begynne selv med å lese gjennom det du har skrevet og fundere over om det er noen grunn til at du har skrevet like ting på ulik måte.

Akel (N)

18.04.13 00:33
Vi kan indikere hva som er feil, så retter du og spør igjen.

Sehr viel. Wenn ich Problemen (feil flertallsform) habe, könnte ich mit meinem (dativ er riktig, men feil form) familien (feil form) sprechen. Ich mag, dass
meinem (feil kasus) Familie ist (feil ordstilling) artig und freundlich!

Wie siehst du dich in zehn Jahren?
Ich hoffe, dass ich eine (akkusativ er riktig, men feil form, Job er hankjønn) gute (feil form) Job bekommt. Und Ich hoffe, dass ich bin (feil ordstilling) verheiratet und
zwei Kinder machen (feil verbform; men bruk heller en form av "haben"). Meine Freundin muss mich gut behandeln, und eine gute kochen wird (?? mener du at hun skal være en god kokk?).

18.04.13 00:35
og i tillegg: ... Job bekommt (feil verbform)

18.04.13 02:09
Jeg tror forresten at "artig" er ikke ordet du mente å bruke i setningen "Ich mag, dass meinem Familie ist artig und freundlich!" Det norske ordet "artig" har flere betydninger, og du leter nok etter en annen.

18.04.13 08:12
Prøvde så godt jeg kunne.

Was bedeuten Freunde und Familie für dich?
Sehr viel. Wenn ich Problemen habe, könnte ich mit meiner Familie sprechen. Ich mag, dass
meiner Familie gemütlich und freundlich ist!

Wie siehst du dich in zehn Jahren?
Ich hoffe, dass ich einen Job bekommt. Und Ich hoffe, dass ich verheiratet ist, und zwei
Kinder habe. Meine Freundin muss mich gut behandeln aber wenn ich strapaziert ist. Ich
hoffe, dass meine Zukunft gut wird!

18.04.13 14:12
Was bedeuten Freunde und Familie für dich?
Sehr viel. Wenn ich Probleme (ikke n) habe, könnte (bedre: kann) ich mit meiner Familie sprechen. Ich mag, dass
meine (ikke r) Familie gemütlich und freundlich ist!

Wie siehst du dich in zehn Jahren?
Ich hoffe, dass ich einen Job bekomme (glemte å indikere at bekommt er feil, derfor får du denne rettelsen "gratis"). Und ich hoffe, dass ich verheiratet ist (men her må du selv finne den riktige verbformen), und zwei
Kinder habe. Meine Freundin muss mich gut behandeln aber wenn ich strapaziert ist (?? fremdeles ikke klart hva du mener her. "ist" er uansett feil verbform). Ich hoffe, dass meine Zukunft gut wird!