18.04.13 19:46
Stichwörter: böses Blut, vondt blod
Har man en måte å uttrykke "vondt blod" på tysk? Eks. "Det er ikke noe vondt blod mellom
oss".

På forhånd takk!

18.04.13 20:19, Geissler de
Nesten ordrett: Es ist kein böses Blut zwischen ihnen.

18.04.13 21:26
Ditt eksempel: Es ist kein böses Blut zwischen uns.

18.04.13 21:45
Man kann auch sagen: Es gibt kein böses Blut zwischen uns.

18.04.13 21:50, Geissler de
"uns" natürlich. Sorry.

21.04.13 12:40
Takk for svar!