21.04.13 11:38
Hallo Heinzelnisser!
Es geht um das Wort *hermed / herved , soviel ich weiss, wird das eher in der formellen Schriftsprache gebraucht.
Wenn ich nun aber in einer eher unformellen, aber auch nicht zu plump wirkenden email schreiben møchte: " ich
møchte mich hiermit fuer dieses sehr nette Gespræch am gestrigen Tag bedanken" , was kønnte ich da nehmen?

Danke fuer alle Vorschlæge,
Katja

21.04.13 11:59
For å unngå å bli for høytidelig er som regel "med dette" et bedre alternativ . ("Jeg ønsker med dette å takke for den fine talen i går.")

Men du kan jo vurdere om du vil gjøre det enda mere rett frem med bare å si "Jeg vil gjerne takke for den ...".

Akel (N)

21.04.13 12:01
-ja, og så skulle det jo vært "samtale" og ikke "tale", da ... :-(

Akel (N)