22.04.13 08:43
Hi. I am working on a task at school, where I am supposed to find out what kind of questions
you would like to ask Angela Merkel if you had the chance. I am supposed to find 5 answers.
PLEASE ANSWER IN DEUTSCH :)

22.04.13 09:00, Geissler de
Mein Vorschlag: Du überlegst Dir, was Du sie gerne fragen würdest, und wir helfen Dir, die
Fragen auf Deutsch zu formulieren.

22.04.13 09:08
Okay. Thank you:

- What is your biggest dream?
- What do you like the most about being the Bundeskanzlerin?
- What do you like, and what do you hate?
- Do you ever want to be just normal, and take a walk without being interupted?
- If you had 1 chance and 1 opportunity to see everything you ever wanted to see. Would
you capture (picture), or just let it slip?
- What country would you like to be Kanzlerin in, if not Deutschland?

Thank you so much :)

22.04.13 11:57
Und jetzt versuchst Du, die Fragen auf Deutsch zu formulieren - ohne Google Translate, bitte.

22.04.13 12:10
If you can't understand English, then I am sorry. I am from Norway and my Deutsch is not
very good, and I won't be able to write this in Deutsch. Sorry.

22.04.13 13:12
Holder du ikke på med å lære tysk? Da er det en del av oppgaven og læreprosessen å formulere spørsmålene på tysk. Dessuten forstår vi bare norsk og tysk i dette forumet.

22.04.13 15:15
Jepp. Vi gjør ikke leksene dine for deg, vet du. Dem må du gjøre selv. Hvis du ikke er "able to write this in Deutsch", så
bør du gå til læreren din og be om ekstrahjelp, slik at du lærer det du skal. Du kommer ingen vei ved å forsøke å lure
læreren - eller deg selv. Læreren gjennomskuer det garantert (og senest på neste tyskprøve), og selv sitter du igjen med
null utbytte.