23.04.13 08:39
Hva betyr "dumping av fisk" - jeg sitter i en naturfagtime og tema er "Bærekraftig utvikling" -
vil det rett og slett si at man kaster fangsten?

Takk for svar på forhånd! :)

23.04.13 10:18
Jo akkurat. Vet ikke nøyaktig hvorfor, men det kan være at man har fanget for mye eller at fiseken er for lite.
Mvh RS.de

23.04.13 11:25
Et av problemene med fiske, er at man ikke uten videre kan skrive på utstyret: "Bare for torsk"... Følgelig får man i et gitt fiske tillatelse til å ha inntil så og så mange prosent av andre arter i fangsten, men hvis man da får altfor mange av disse, er det gjerne fristende å bare slippe de ut igjen, enten fisken da er i live eller død.

Et annet problem er som man nevner at fisken muligens ikke er stor nok efter forskriftene, og derfor dumpes slik at man skal unngå bot for å ha fisket for liten fisk.

-akr (N)
(mit rostigem Deutsch ausgestattet)