06.01.06 14:12
forelegg

06.01.06 14:38
å forelegge = vorlegen

06.01.06 14:39
et forlegg = eine Vorlage

06.01.06 17:03
forelegg (jur.) = Strafmandat
Det kan det også være?
Hilen til ukjent fra Claus i Kr.sand