05.06.13 11:28, peter620
Stichwörter: lederskap
Ich bin auf folgenden Text gestossen. Gibt es eigentlich ein deutsches Wort für lederskap?

Ledelse og lederskap. Med "ledelse" mener vi det en gjør i de prosessene der vi leder. Med "lederskap" mener vi alt som kan være av betydning når vi leder.

05.06.13 11:34, Geissler de
Führungskompetenz, Führungskraft