08.06.13 15:45
Jeg vet at "innbildt" ikke samsvarer med (dagens?) bokmålsnormen og at riktig bokmål er "innbilt", men hvor kommer "innbildt" fra? Er det riksmål eller noe lignende? Gammelt bokmål?

08.06.13 17:10, Mestermann no
Det fremgår av ordet i dets gamle form: Noe man har bildet seg inn, dvs. noe man har dannet seg et (ofte uriktig) bilde
av, altså helt analogt til tysk "eingebildet".

Sml. også innbilning (tidligere innbildning), ty. Einbildung.

08.06.13 17:36
Takk skal du ha! Vet du på hvilket tidspunkt det forsvant ut av bokmål? Når vi snakker om "dets gamle form", er det da hundre år tilbake i tid eller forsvant det i løpet av småjusteringene underveis fra riksmål til dagens bokmål?

09.06.13 03:46, Mestermann no
Jeg kan ikke si nøyaktig når ordet ble endret fra innbilde til innbille i offisiell rettskrivning, men det er nærliggende å
tenke seg at det skjedde i rettskrivningen av 1907 eller av 1917, altså for omtrent hundre år siden. Tanken bak
begge rettskrivningene var at skriftbildet skulle nærme seg det som var (dannet) uttale, og da gikk en rekke slike
stumme lyder, som d-en i "innbilde" tapt.

Enda tidligere skrev man forøvrig "indbilde" og "indbildning", slik man fremdeles gjør på dansk. Ibsen brukte denne
formen.

Interessant er at selv om substantivet "innbilning" tilsvarende skal skrives uten d, skriver en lang rekke mennesker
fremdeles ordet med d, altså "innbildning", formodentlig fordi mange også sier "innbildning", med en mer eller
mindre tydelig d.

Et trunkert søk på "innbildning" gir på Google ca 31 000 resultater, mens det offisielle "innbilning" gir omtrent det
samme, nemlig ca 32 000 resultater. (NB disse to søkene gir ikke resultater fra dansk eller svensk, hvor det heter
hhv. "indbildning" og "inbildning").

09.06.13 16:13
Veldig interessant. Tusen takk, Mestermann :)