08.06.13 23:46
Hi, hva betyr ordet fysak? Takk

09.06.13 03:49, Mestermann no
Hei, "fysak" betyr "en rar person", ofte i negativ betydning: "en slamp", "en slask", "en underlig skrue".

"Han er meg litt av en fysak!"
"Hun ble sammen med en fysak fra Drammen."

09.06.13 19:16, Staslin no
Nå for tida kan det også være en forkortelse for "fysisk aktivitet", se f.eks. her:
http://www.fysak.hedmark.org/dtArticle.aspx?m=4150&amid=34992