29.06.13 13:51, Kerstin_S.
Stichwörter: gitt
Hei alle sammen.

Jeg leste et notat fra Forskningsrådet om arbeidsinnvandring. Da begynner flere setninger med "Gitt ...". Har aldri sett det før - er det forvaltningsspråk?

Eksempler i notatet:
- Gitt den begrensete tilgangen på heltidsarbeid for kvinner, bidro dette til at de aller fleste arbeidsinnvandrerne fra EU10 de første årene var menn – om lag 9 av 10.
- Gitt dagens produksjonsform og organisering, synes norsk landbruk ute av stand til å dekke sitt arbeidskraftbehov – særlig i forbindelse med innhøsting – ved bruk av innenlandsk arbeidskraft.
- Gitt handlingsplanenes forholdsvis ambisiøse formål – å sikre anstendige vilkår for utenlandske arbeidstakere i det norske arbeidsmarkedet, vil både gjennomførte og kommende studier av arbeidsinnvandreres og utstasjonertes arbeidsvilkår indirekte også kunne belyse mulige virkninger av tiltakene.
- Gitt bemanningsbransjens vekst, og økningen i bruk av østeuropeiske arbeidstakere – vil det bli forskningsmessig interessant å studere konsekvensene av disse tiltakene framover.

Forstår det som "På grunn av ...", "Forutsatt ...", "På basis av ..." - har noen bedre forslag eller forklaringer?

Takk for svar
Kerstin

29.06.13 13:58
Das hast du richtig verstanden. "gitt" bedeutet wörtlich übersetzt "gegeben" und steht hier
im Sinne von "vorausgesetzt" oder "auf Grundlage von".

01.07.13 13:56, Mestermann no
Det er ikke egentlig forvaltningsspråk, men logisk språk, der man anser en betingelse for gitt, for forutsatt:

Gitt at linjen a = 2 og linjen b = 4 ...
Gitt at Petter er 34 år og hans sønn 4 år, hvor gammel var Petter da hans sønn ble født?

Vi snakker også på norsk om gitte forutsetninger.