12.01.06 20:13
hallo, er det noen som vet om det finnes et godt ord for springflo på tysk? igår
var det nemlig skikkelig heftig springflo her i lofoten, og jeg vil så gjerne skrive
til mine tyske venner og fortelle om det.

12.01.06 20:18
Springflut! nesten som på norsk! :-)

13.01.06 15:14
men er flut det samme som flo? de bruker flut for flom også, og det er jo to
forskjellige ting? hva er fjære da? som i flo og fjære?

13.01.06 15:38
Ebbe und Flut. :-)
R.

13.01.06 16:55
Ja, paa tysk har vi bare ett ord for begge deler.

Paa den andre siden: flo kan ogsaa bety "regnskur, tordenregn", ikke sant? Den kan ikke "Flut".

13.01.06 23:09
"flom" ville jeg kalle "Ueberschwemmung" på tysk!

14.01.06 08:36
Flut, die; -, -en [1: aus dem Niederd. < mniederd. vlot; 2: mhd. vluot, ahd. fluot, eigtl. = das Fließen]: 1. durch das Ansteigen des Wasserstands gekennzeichnete Phase einer Gezeit: die F. kommt; die F. abwarten; bei F. baden gehen; das Schiff lief mit der F. ein. 2. (geh.) größere, strömende Wassermasse: die aufgewühlten, schmutzigen -en des Rheins; viele kamen in den -en um; wir wollen in die kühlen -en tauchen, uns in die kühlen -en stürzen (scherzh.; schwimmen gehen); er tauchte in der F. der Menschenmenge unter; *eine F. von etw. (eine [plötzlich auftretende] unerwartete große Menge von etw.): eine F. von Briefen, Anfragen erreichte ihn, ergoss sich über ihn;

(c) Dudenverlag
Det er forklaring i Duden på Flut.
I Universitetsforlagets ordbok finner jeg til flo:
Flo fl el m1 el. flør, flørne i fl (norr fló flate, lag) horisontalt lag en f-torv/ legge silda i flør
Ebbe und Flut blir kalt for "Gezeiten" fritt oversatt "tidende" det kommer fra at det er en tid med lav og en tid med høyt vann. Springflod er veldig god kjent fordi det førte til at i 1962 ble det drept over trehundre mennesker i Hamburg da vanne presset med storm i den tyske bukt og dertil kom en SPRINGFLOD som lot vannet stige enda mer slik at dikene brakk og vanne rant i de deler som lå dypere enn vannoverflaten slik at menneskene som lå i sine senger og sov druknet i flommen.
Beste hilsen fra Claus i Kr.sand