07.08.13 19:19, ankefugl
Stichwörter: administrerende direktør, CEO, daglig leder, disponent, forretningsfører, Vorstandsmitglied
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen: Wie würdet ihr den amerikanischen "CEO", den "Chief Executive Officer", also "geschäftsführendes Vorstandsmitglied" ins norwegische übersetzen?
Ist das ein "disponent", "daglig leder", "forretningsfører"/"forretningsleder", oder der "administrerende direktør"?

Takk på forhånd!

07.08.13 19:34, Mestermann no
Administrerende direktør.

07.08.13 20:57, ankefugl
Takk skal du ha!

09.08.13 03:00
I lovverket så er det faktisk "daglig leder" som er betegnelsen som er brukt for den øverste administrative leder av et AS eller ASA, men i praksis brukes "administrerende direktør" synonymt med dette begrepet. "Konsernsjef"/"konserndirektør" er aktuelle alternativer for større selskapsgrupperinger.

"Disponent" er et ord som for de fleste formål nå har gått ut av bruk.
"Forretningsfører" brukes mest om den som har fullmakt til å forestå daglig aktivitet for foreninger, boligselskaper ol som ikke har noen egen administrasjon.
"Forretningsleder" har jeg aldri hørt brukt.

Akel (N)

09.08.13 05:08, Mestermann no
Für CEO ist die Übersetzung Administrerende direktør, mit der Abkürzung Adm.dir.

12.08.13 17:55
"Daglig leder" og "administrerende direktør" er sidestilte betegnelser.

Akel (N)

13.08.13 09:21
Disponent er nok på vei ut.I avisbransjen var det vanlig med disponent for små og mellomstore virksomheter og administrerende direktør for de større.
Disponenten in Deutschland representerte ( representerer )en klart lavere status i
virksomheten.
Oddy