19.08.13 23:24
Hallo!

Aus einer Rede Hitlers:

Ihr müsst euch schon in jüngster Jahren
zu diesem Begriff der Ehre bekennen!

(sich bekennen = "vedkjenne seg", oder?)

Mein Vorschlag:

De må allereie i unge år
vedkjenne dykk æresomgrepet.

Aber bin nicht zufrieden mit dieser Lösung.
"Æresomgrep" (bokmål: "æresbegrep") hört sich komisch an.

Hat jemand einen anderen Vorschlag?

MfG Signe

19.08.13 23:48, Geissler de
Gemeint ist vielleicht: dieses Verständnis von Ehre.

20.08.13 00:33, Mestermann no
Først: Slik jeg ser det er det her faktisk tale om å bekjenne seg til noe, altså nærmest på det religiøse plan; man
bekjenner seg til en tro, man bekjenner seg til en overbevisning. "Å vedkjenne seg" betyr på bokmål noe annet, f.eks.
å vedkjenne seg et barn, vedkjenne seg sine egne handlinger, vedkjenne en feil. På nynorsk må man også i
overbevisningssammenheng bruke "vedkjenne seg", slik du gjør, men jeg vil bare gjøre oppmerksom på forskjellen.

Æresbegrep eller nn. æresomgrep er helt kurante norske ord fra ordboka og slett ikke komiske, sml. "afghanerne har
helt andre æresbegreper enn vi", "æresbegrepene styrte tradisjonelt alle aspekter ved livet på landsbygda på Sicilia",
"han er en mann helt uten æresbegreper."

I sitatet er det såvidt jeg kan forstå tale om ett bestemt æresbegrep. Jeg ville derfor oversatt det med "vedkjenne
dykk dette æresomgrepet".

Om du ikke er fornøyd med æresbegrep/-omgrep, kan du jo oversette friere: "vedkjenne dykk denne æreskjensla",
el. "ei slik kjensle av ære". Eller du kan bruke "denne æresoppfatninga", i tråd med Geisslers forslag. Et siste, fritt
forslag: "De må allereie i unge år gjere dette æresomgrepet til dykkar eiga tru".

20.08.13 01:10
Hei, Mestermann (og Geissler)

Ja, eg tok nett eit nytt søk på "æresomgrep", og fekk fleire seriøse treff på nynorsk òg,
så eg tok nok feil då eg syntest det var "for konstruert", ja.

Takk for tips om "dette": "vedkjenne dykk dette æresomgrepet".
Likte godt "ærekjensle" òg, men det går kanskje i ei litt anna retning?

Det frie forslaget ditt inspirerte meg litt her, og eg fann via tysk/engelsk nokre andre
moglege tydingar av "sich zu etw. bekennen":

De må allereie i ung alder
kunne gå god forkunne stå forvørde/akte dette æresomgrepet.

Kanskje nokre av desse er vel så gode som denne "vedkjenne seg"-formuleringa?
Veldig kjekt om du gidd synsa litt til her, Mestermann!

Signe

20.08.13 02:10
Noch einmal zum Ausdruck "dieser Begriff der Ehre":

Ich glaube, daß das Wort "Begriff" hier im Sinne von "Leitbild", "Ideal" oder "hohes Ziel" (evtl. auch "Dogma"?) gemeint ist.

Mein Vorschlag wäre daher die Nynorsk-Variante von "dette idealet om (?) ære".

Zur Frage der besten Übersetzung für "sich zu etwas bekennen" kann ich nur den Hinweis geben, daß einige englische Übersetzer hier den Ausdruck "to avow oneself to sth." verwenden, also bei ihrer Übersetzung, wie Mestermann zutreffend ausgeführt hat, durchaus in eine "quasi-religiöse" Richtung gehen.

Daher halte ich, wenn Du an dem Wort "æresomgrep" festhalten willst, Mestermanns freien Übersetzungsvorschlag für sehr gut und treffend.

Herzliche Grüße
Birgit

20.08.13 02:26, Mestermann no
Klart eg gidd! :-)

Jeg synes at "kunne gå god for", "stå for" "vørde" blir for svakt her. Taleren var ingen moderat eller nyanserende
politiker, men mente dette langt mer bokstavelig og i ytterste konsekvens. Han ville at dette skulle være
ungdommens tro og trosbekjennelse, intet mindre. "Sich zu etwas bekennen" kan ha flere og mer nyanserte
betydninger på tysk, men det er nok ikke feil å ta i litt i oversettelsen her. Her er det tale om troskap mot et
æresbegrep, og om tro på et æresbegrep.

Sitatet er fra Hitlers tale på partidagen i 1935, og avsnittet lyder i all sin gru: "Wir wollen, daß dieses Volk einst nicht
verweichlicht wird, sondern daß es hart sei, daß es den Unbilden des menschlichen Lebens Widerstand zu leisten
vermag und ihr müßt euch in der Jugend dafür stählen. Ihr müßt lernen, hart zu sein, Entbehrungen auf euch zu
nehmen, ohne jemals zusammenzubrechen. Wir wollen, daß dieses Volk dereinst wieder ehrliebend wird und ihr
müßt euch schon in den jüngsten Jahren zu diesem Begriff der Ehre bekennen!“

Her legges i æresforståelsen altså at man skal være hard, stålsette seg, yte motstand mot menneskelivets vemmelige
utslag, gjøre seg klar til de verste strabaser uten å bryte sammen, om at folket på ny skal bli ærekjært, altså elske
denne (sin) ære, og at de unge slekter alt i tidlige år må (ikke bør) lære seg å bekjenne seg til dette æresbegrepet,
altså ha det som tro og overbevisning.

For så ekstreme, entydige og bombastiske utsagn finner jeg ikke noen bedre oversettelse enn dem jeg allerede har
antydet, for eksempel "...vedkjenne dykk dette æresomgrepet" eller den friere "...gjere dette æresomgrepet til dykkar
eiga tru".

20.08.13 02:38, Mestermann no
Birgits forslag om "ideal" er selvsagt også en mulig og adekvat oversettelse, men "dette æresidealet" eller "dette idealet
om ære" klinger i mine ører kanskje litt mindre "rett på" enn "dette æresbegrepet" hhv. "dette æresomgrepet".

20.08.13 02:58
Hei, Birgit og Mestermann!
Tusen takk for innspel til dykk båe.
Eg tek poenget med at dette er sterke ord frå Hitler, og at vørde/akte blir litt puslete
her, og at det er eit sterkt påbod om nærmast å ta til seg bodskapen/dette æresomgrepet
som religion.

Eg likte det frie forslaget ditt, Meistermann, men den siste delen - "til dykkar eiga tru"
- syntest eg blei litt tung, men det kan jo òg vera fordi klokka dreg seg mot tre om natta
... :- )

Anyway: Eg har sjekka alskens ordbøker og synonymordbøker for å hosta opp noko med litt
schwung i her, og har ein del forslag på blokka:

De må allereie i unge år

*vise truskap mot
*vere tru mot
*rette dykk etter
*lydefølgjeetterleve
*handle i samsvar med

dette æresomgrepet.

Og no har eg jo gode tips å ta med på vegen frå dykk òg, så eg kan grubla litt vidare her.
Dette er frå eps 2, og skal ikkje leverast inn riktig enno, så eg har framleis litt tid på
meg.

Igjen: Tusen takk!
Alltid kjekt når det er fleire enn meg som sit og knottar på datamaskina seint på natta!

Signe

20.08.13 03:43, Mestermann no
Hyggelig at vi er flere natteravner, Signe! :-)

Jeg mener fremdeles de mulighetene du foreslår blir for lite kategoriske. Det er i virkeligheten ikke så avansert eller
nyansert, dette her: Hitler befaler (han ber ikke, han anmoder ikke, han henstiller ikke) ungdommen kategorisk om å
bekjenne seg til ett æresbegrep, som til en religion, en tro. Han ber dem ikke vise troskap mot dette begrepet, eller
rette seg etter det, eller etterleve det eller handle i samsvar med - ikke en gang om å ha dette som overbevisning -
men om å ha det som bekjennelse, intet mindre, altså som livssyn. Det uhyggelige er hvordan han går inn i det aller
innerste i menneskets moralske sans, der overbevisning, tro og bekjennelse har hjemme. Den type moralsk
overbevisningsinnhold som kristendommen og humanismen byr på, er sveklingaktig og må hos unge mennesker
erstattes med "stålsettelse", "hardhet" og "ære".

Man må forstå utsagnet fra 1935 til ungdommen i lys av hans overbevisning om hva unge menn egentlig er til for,
nemlig at de er til for å dø som soldater i kamp. For at de skal kunne gjøre det uten å mukke, må de ikke forstyrres
av relativiserende tvil, men utelukkende ha det nevnte æresbegrepet som tro og bekjennelse.

20.08.13 04:08
Hallai!

Ja, då trur eg at eg retten og sletten skriv "vedkjenne dykk dette æresomgrepet", sidan
vedkjenne = bekjenne seg til = sich zu etwas bekennen.

Att og fram er like langt, heiter det jo, og det får vel bli konklusjonen her òg.
Av og til er det tydelegvis ikkje av det gode å grubla for mykje og overproblematisera
alt.
Her hadde vi jo løysinga klar for fleire timar sidan ... ;-)

Ja ja. Takk for hjelpa (og ikkje minst tolmodet)!

Signe

20.08.13 08:47
Hei Signe! Hört für was übersetzt du denn eigentlich diese Doku?

20.08.13 11:06
Für mich ist dieser Thread eine gute Übung, um mein Nynorsk-Leseverständnis zu verbessern. :-)

Außerdem habe ich mal wieder eine Frage zu einer norwegischen Redewendung:

Att og fram er like langt, inn og ut er like trangt.

Was bedeutet dieser Satz? Ich habe inzwischen herausgefunden, daß er aus "Peer Gynt" von Ibsen stammt. Aber in welchem Kontext/Sinnzusammenhang steht er?

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

Mit interessierten Grüßen
Birgit

20.08.13 11:53
Naja, ist doch recht klar: Man steckt in einer schwierigen Situation ohne einfachen Ausweg, es geht weder vor noch zurück...

20.08.13 12:37
Nichts für ungut, aber wenn ich diese Ratte gedanklich mit
"Leitbild", "Ideal" oder "hohes Ziel" (evtl. auch "Dogma") verbinde, muss ich einfach nur kotzen...

20.08.13 14:53
@11:53

Und in welchem Kontext steht dieser Satz? In welchem Zusammenhang ist er gefallen?

Ich denke da z. B. an die "Gretchenfrage" aus Faust I oder an andere bekannte Zitate aus demselben Stück wie etwa "Das also war des Pudels Kern" oder "Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube". Diese Zitate haben in Goethes Drama ja alle eine bestimmte Bedeutung und stehen in einem bestimmten Zusammenhang. Hierüber hätte ich gern mehr in Bezug auf das nachgefragte Zitat aus "Peer Gynt" erfahren.

@12:37

Aber wenn Du die originale Wortwahl, also "dieser Begriff der Ehre", der, wie Mestermann überzeugend dargelegt hat, im Sinne eines Glaubenssatzes bzw. einer Ersatzreligion zu verstehen ist, gedanklich mit Hitler verbindest, mußt Du keine Bröckchen husten? Wie kurz ist das denn gedacht?

Der Satz ist und bleibt eine widerliche und perfide Indoktrination, völlig gleich, ob man "Begriff" nun mit "begrep", "idé", "oppfatning" oder mit "ideal" übersetzt.

Gruß
Birgit

(Als PS ein kleines Rätsel für Geissler und/oder Mestermann:

Fausts erster Famulus: Wagner
Fausts zweiter Famulus: ???)

20.08.13 15:02
Hei, Birgit!

Mit dem Ausdruck "att og fram er like langt" ist gemeint (so wie ich es verstehe), dass
man auf verschiedene Weisen vergeblich versucht, eine Arbeitsaufgabe zu lösen/ein Ziel zu
erreichen, aber letztendlich bleibt man bei der ursprünglichen Lösung.

An 08:47: Es ist ein Dokumentarfilm über Hitler für NRK

MfG Signe

20.08.13 15:07
Doch, dann auch :-). Ja, vielleicht zu kurz gedacht. Infantiler Reflex halt, die diffuse Befürchtung beinhaltend, den Müll dieses Herrn aufzuwerten, wenn man sich zu wissenschaftlich damit beschäftigt. Also, ziehe mich aus diesem Thread zurück und versuche, erwachsen zu werden :-).

20.08.13 15:30
Tja, og så er det jo dette spørsmålet, da, som har blitt stilt noen ganger tidligere: Bør vi bruke ressurser her i forumet på å bidra til å oversette nazi-propaganda?

Akel (N)

20.08.13 15:58, Mestermann no
Akel, hvis du hadde giddet å lese tråden først, ville du oppdaget at vi oversetter ikke nazi-propaganda, dette er
spørsmål fra en filmtekster som oversetter en dokumentarfilm for fjernsynet.

21.08.13 13:45
Jeg leste tråden.
Spørsmålet - og det er et spørsmål - står likevel ved lag.

Akel (N)

21.08.13 17:35
Hei!

Slik eg ser det, kjem det vel an på kven som spør, og kva ein spør om?
Om ein føler at den som spør, nærmast er med i Vigrid og vil ha hjelp til å spreie giftig
propaganda, kan det kanskje vere greitt å tenkje seg litt om før ein svarer.
Men om det er eit seriøst spørsmål i ein seriøs samanheng, håpar i alle fall eg at det er
råd å få hjelp frå forumet også i framtida. For meg hadde det i alle fall vore eit tap om
eg ikkje kunne få språklege innspel lenger.

Som fjernsynstekstar kjem ein borti allslags tematikkar. Også dystre ting som naszismen.

Mvh Signe

21.08.13 17:36
Ja - det heiter sjølvsagt "nazismen", før nokon begynner å lura.
Signe