16.01.06 18:01
Kan noen hjelpe meg med denne? Hva heter kotehøyde på tysk?

16.01.06 19:32
Schichtlinie, Höhenlinie, Isohypse

Lemmi

16.01.06 19:50
kote = Höhenlinie
er ikke kotehøyde noe annet? F.eks. bare "Höhe"? eller "Höhe über Grund".
Goggle med kotehøyde viser ordet som regel sammen med et tall.

Wowi

17.01.06 09:53
Eller helt enkelt: Kotenhöhe

17.01.06 17:36
Takk for mange gode forslag

17.01.06 21:33, Lemmi
Er det mulig at man rett og slett bruker " Kote + tallverdi " eller også " tallverdi + Kote " på tysk ?
" Höhenzahl " brukes forresten også i definisjonen av " kote " som står i Brockhaus.
For " Kotenhöhe " spytter Gooooooooogle ut én eneste lenke , som er av sveitsisk opprinnelse.

Lemmi

17.01.06 22:08
men Höhenkote fins det masse av. Det er bare at ordet ikke blir etterfulgt av et tall like ofte som kotehøyde.
Men definisjonen passer:
http://www.geoinformatik.uni-rostock.de/einzel.asp?ID=-7718803
Wowi

18.01.06 08:44
Also, vielen Dank für alle Vorschläge. Nach Absprache mit Fachleute, ist Höhenkote das meist benützte Wort. Evt. kann Höhenangaben benuzt werden. Grunnen til at kotehøyde ofte er etterfulgt av et tall, er nettopp den at det jo angir en bestemt høyde. Men ordet kan også fint stå alene. F.eks.: Kotehøydene må være satt ut før arbeidet kan begynne. Hilsen Trygve