02.09.13 10:52
Hei,

ist "skakke på hodet" = "den Kopf schieflegen"?

Anna

02.09.13 11:03
Ja

02.09.13 13:07
Danke!