04.09.13 05:50, abrock
Spørsmålet nedenfor, om å ri to hester, stilles av meg.