15.09.13 17:21
Stichwörter: Svangerskapspermisjon
Dette er et spørsmål som delvis hører hjemme her (språklig), og delvis sikkert på en side
som formidler kultur- og samfunnsspørsmål i tyskspråklige land. Til det språklige først: Hva
heter "svangerskapspermisjon", "morspermisjon" og "farspermisjon" på tysk?. Jeg har funnet
ordet "Karenzierung", men få detaljer ved søk på nettet: Og her kommer samfunnsspørsmålet:
Eksisterer disse (lønnede) permisjonsmulighetene i Tyskland/Østerrike? Og er de like
omfattende som i Norge?

15.09.13 17:23
Hilsen fra Bjørn i Oslo (unnskyld - glemte å underskrive)

15.09.13 18:15, Kerstin_S.
Tyskland:
(die) Elternzeit
gjelder for mor og/eller far, fra fødsel inntil barnet fyller 3 år

(das) Elterngeld
er penger fra staten inntil 12 måneder etter fødselen, min. 300 Euro / maks. 1800 Euro per måned

se også:
http://www.zeit.de/gesellschaft/2013-05/elternzeit-statistik-vaeter
http://de.wikipedia.org/wiki/Elternzeit

15.09.13 18:33
Tusen takk. Har ikke sett linkene ennå, men er det lovfestet pappaperm i Tyskland?

15.09.13 18:48, Kerstin_S.
Det er lov at mor eller far kan ta permisjon inntil 12 måneder. Til sammen kan de være permittert i 14 måneder hvis f.eks. mor tar 8 måneder og far 6 måneder. Mestparten av fedre tar 2 måneder permisjon slik at familien får Elterngeld over 14 måneder.
Elterngeld er ca. 67 % av inntektet, men maks. 1800 Euro per måned. Menn tjener ofte mer enn kvinner, så tar de minst mulig permisjon på grunn av familieøkonomien.

15.09.13 20:18, Staslin no
Sveits:
Mutterschaftsurlaub - 14 uker med 80% lønn.
Vaterschaftsurlaub - har ikke hjemmel i noen lov, alt etter arbeidsgiver får faren kanskje
2-10 dager.
(SUKK)

18.09.13 13:07
Østerrike: Karenz. Feks Vaterkarenz.
Knut