20.09.13 19:57
-Hvordan oversetter jeg dette til tysk?

I (Der hvor jeg bur) har vi 2 barnehager, to skoler for de elevene som går i 1 – 10 klasse, en VGS og et eldrehjem/omsorgshjem.

20.09.13 20:03
In ..... haben wir zwei Kindergärten, zwei Schulen für Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse, eine weiterführende Schule und ein Altersheim/Pflegeheim.

20.09.13 20:12, Mestermann no
@20:93 Jeg har en følelse av at dette var en hjemmelekse. Viser til vanlig praksis i forumet (vi gjør ikke hjemmeleksene
for skoleelever), og til forumreglenes bestemmelse om at det uansett skal gjøres egenforsøk først. Forumet er ingen
gratis oversettertjeneste.