23.09.13 08:26
Gibt es einen Bedeutungsunterschied zwischen streve med und slite med?

23.09.13 09:43
Etter mitt syn kan disse to uttrykkene i det alt vesentlige brukes synonymt.
(Der det er snakk om fysiske strabaser vil jeg kanskje være mer tilbøyelig til å bruke "slite".)

Akel (N)

23.09.13 09:56
ok takk :)