23.09.13 14:16
Stichwörter: separasjon, separasjonsbevilling
Hei allesammen,

har fått et dokument nevnet "separasjonsbevilling". Det finnes ikke i Tyskland tror jeg. Er det et offentlig dokument som bekrefter at ektefellene har separert og skal skjilles? Kan det oversettes med "Trennungsausspruch"?

Hilsen Mattis

23.09.13 18:53
"Separasjonsbevilling" heißt wörtlich übersetzt "Trennungsgenehmigung". Allerdings dürfte ein deutscher Adressat mit der wörtlichen Übersetzung kaum etwas anfangen können, da es im deutschen Scheidungsrecht eine solche formalisierte und amtlich bescheinigte Trennung als Voraussetzung bzw. Vorstufe zur Scheidung nicht gibt.

Deshalb lautet mein Übersetzungsvorschlag (in Analogie zu einem Übersetzungsvorschlag für "skilsmissebevilling) "Trennungsentscheidung" bzw. "Trennungsbeschluss":

Når fylkesmannen finner at vilkårene for separasjon er til stede, utferdiges det vedtak om at separasjonsbevilling er gitt.

Viele Grüße
Birgit

23.09.13 21:24
"Når fylkesmannen finner at vilkårene for separasjon er til stede, utferdiges det vedtak om at separasjonsbevilling er gitt."
Jeg vet ikke hvor du har funnet dette, Birgit, men jeg må si at det var dårlig språk.

Man "utferdiger" et dokument. "Vedtak" er jo derimot selve (den mentale) beslutningen, (som så fortrinnsvis nedfelles i et dokument, og da først kommer til syne og blir endelig ved slik skriftliggjøring). Språklig blir vedtak "fattet". "Bevilling" er det samme som en tillatelse, og tillatelsen er her en nærmere kvalifisering av hvilken type vedtak det er tale om.

Rent språklig kan en beslutning i alminnelighet bli referert til ved en angivelse av det dokumentet som dokumenterer den fattede beslutningen, men slik det er brukt i den siterte sammenhengen blir det feil.

En bedre formulering burde her i stedet være f.eks. : "... er til stede, utferdiges [eller: utstedes] separasjonsbevilling." (Denne formuleringen innebærer implisitt en plikt til å fatte vedtaket og eksplisitt at det dokumentet som dokumenterer vedtaket skal gjøres tilgjengelig for den vedtaket gjelder.)
Alternativt "... er til stede, fattes det vedtak om separasjon(sbevilling)". (Denne formuleringen angir bare at selve vedtaket skal fattes, noe som ut fra alminnelige forvaltningsrettslige regler tilsier at det også må dokumenteres i skriftlig form, mens ytterligere forvaltningsrettslige regler innebærer at den vedtaket gjelder også vil ha krav på å få det tilgjengelig.)

Akel (N)

24.09.13 06:24
Den kritiserte setningen fant Birgit her:

http://www.paragrafen.no/?id=45

24.09.13 15:06
Tusen takk for hjelp!
Mattis