24.09.13 11:25, pabrandt
Hallo Zusammen, was heißt im juristischen Kontext "meddelt sigantur"? Kann man dies mit rechtsgeschäftlich erteilter
Vollmacht übersetzen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Pierre

24.09.13 11:25, pabrandt
es heißt natürlich "signatur"

24.09.13 12:45, Mestermann no
Wer "meddelt signatur" hat, ist Prokurist.

24.09.13 13:16
På norsk er det ikke det samme å kunne signere for en juridisk enhet og det å være meddelt prokura for den samme enheten.

Prokura, som er en noe mer begrenset form for fullmakt enn å kunne signere, er nærmere beskrevet i prokuraloven: http://www.lovdata.no/all/hl-19850621-080.html.
Den som kan signere for en enhet, kan også foreta de disposisjonene som en prokurist er avskåret fra.

Jeg vet ikke om det er en tilsvarende forskjell på tysk.

Akel (N)

24.09.13 14:09, pabrandt
Tussen takk for svaret. I tyskland gi det også forskjell mellom prokura og signatur eller firmategningsrett som det er
nevnt in aksjeloven § 30. Derfor tro jeg at det er også forskjell mellom "prokura"; "meddelt signatur" og
"firmategningsrett".

24.09.13 19:36
Etter mine begreper er det å ha signaturrett og det å tegne et selskaps firma det samme.

Akel (N)