13.10.13 22:55, sailor_19
Noen ulike spørsmål på en gang:
1. Hva er forskjellen mellom "huske" og "minnes"?
2. Jeg har hørt formuleringen på TV at "noen ble påminnet gode stunder". Er det vanlig, fordi verbet "påminne" finnes ikke i ordboken, bare "påminnelse"?
3. Er ordlyden "Vi vill minnet gjøre på noe" vanlig? Det har jeg likaledes hørt på TV.
4. Jeg har lest her i forum om bruken av "behøve" och "trenge". Hvor anvendes da "trenges" som s-verb? I meningen "gebraucht werden", altså passivt?
Takk
Gerhard B.

15.10.13 21:42, Mestermann no
1. Det er ingen egentlig betydningsforskjell mellom å huske og å minnes, men ordene brukes allikevel forskjellig, og
"minnes" i passiv form brukes mye sjeldnere enn "huske". "Huske" i aktiv form er det man i de fleste tilfeller vil bruke,
både når det gjelder ting som er skjedd nylig eller for lenge siden: "Jeg husker ikke hjemmeleksen", "jeg husker min
første skoledag som om det var i går". Minnes brukes i våre dager mest om ting som er skjedd for lenge siden, eller
når det er tale om en andaktsfull erindring. Ordet har definitivt en høytidelig klang: "Jeg minnes min tapte
skjønnhet". "Norge minnes sine falne". "La oss minnes de døde".

2. Man bruker "minne" i aktiv form langt hyppigere, nemlig når man minner noen eller om noe. Det er ingen
helt klar regel for når man bruker de to preposisjonene, men som hovedsak kan man si at man bruker i mer
konkret sammenheng, og om i mer generelle eller abstrakte sammenhenger, eller i retorisk sammenheng. I tillegg
bruker man om for å uttrykke likhet, at noe(n) minner om "noe(n)."
"Kan du minne meg på å gjøre leksene?"
"Jeg minner om hva som skjedde sist vi brukte for mye penger".
"Han minner meg veldig om sin far".

Man kan ikke egentlig bli "påminnet" noe. En sjelden gang kan man vel høre at noen sier "det påminner om noe",
men det vil nok virke nokså oppstyltet; det forekommer nok litt oftere at man sier: "jeg må påminne deg om
leksene". I din eksempelsetning sier man vanligvis: Noen ble minnet om gode stunder.

3. "Vi vil minnet gjøre på" gir ingen mening på norsk, så det er ikke en vanlig ordlyd. Kanskje har du misforstått?

4. Det brukes når du ville bruke "gebraucht werden" på tysk: Her trenges mange krefter. Her trenges en spade.

16.10.13 00:51, sailor_19 de
Takk for det detailjerte svaret.
til 3. Muligens har jeg misforstått, selv om jeg er nesten sikker at det var det jeg hørte.
Gerhard B.