31.10.13 01:15, abrock
Hei,
Askeladden er en sentral skikkelse i norske folkeeventyr, og, vil jeg hevde, i norsk forståelse av menneskene generelt, selv om han kanskje ikke nevnes så ofte i dag. Jeg tenker særlig slik han framstår i eventyret om prinsessa som ingen kunne målbinde. På veien til denne prøvelsen tar han med seg ting han kommer over. Han er nysgjerrig og hjelpsom. Alt dette kommer ham til nytte under prøvelsen, og han vinner prinsessa og halve kongeriket. Sett fra dagens synsvinkel er han et motstykke til den målbevisste og ærgjerrige måten å håndtere en vanskelighet på. Sistnevnte metode virker heller ikke alltid etter hensikten. Askeladden kan vi si en spesiell type helt. Finnes Askeladden også hos brødrene Grimm? Eller finnes det en liknende skikkelse i tysk kultur og tradisjon?