31.10.13 01:33
Stichwörter: Askeladden
Askeladden - jeg kan tilføye at mitt anliggende er å gi navn til en "askeladd-metode". Altså at man i stedet for å arbeide strategisk med et klart mål, tar ting litt mer som de kommer, men samtidig forholder seg på en interessert og menneskevennlig måte til det som kommer. Hvordan kan man, gjerne på en litt poetisk måte, snakke om en "askeladd-metode" på tysk? (Eller er denne framgangsmåten og livsholdningen helt ukjent i Tyskland, kanskje :-))

31.10.13 09:13
Han minner meg alltid om "Hans im Glück". Kunne det eventuelt vært noe, skjønt det ikke er samme eventyret?

31.10.13 22:22, abrock no
Takk for forslaget. Det eventyret tror jeg ikke jeg kjenner, men jeg vil følge det opp.

01.11.13 12:14
Tror den er ukjent ;)

Skønt, det minner meg litt om ordet "Lebenskünstler" / livskunstner.