15.11.13 13:31
Stichwörter: lett
prøven var lett

15.11.13 15:41, Mestermann no
Dette er ikke en oversetterautomat, og det er heller ikke slik at vi gjør leksene dine eller prøven din for deg. Dette skal
du klare selv. Hva med å begynne med å slå opp ord for ord i en ordbok? Det er bare tre ord, så det må du faktisk
gidde.