29.11.13 00:26
Til alle som er interesserte i norsk som fag: i disse dager utgir Kunnskapsforlaget og Det Norske Akademi for
Språk og Litteratur den første, allmenne, store norskgrammatikk på mange år, "Norsk grammatikk - riksmål og
moderat bokmål", red. Guttu, Hegge et ali. Det er en sterkt revidert og utvidet utgave av Gorgus Cowards
klassiker på grammatikkfronten, "Norsk Riksmålsgrammatikk", siste utg. 1994.

Den nye grammatikken er veldig brukervennlig, moderne og anvendelig for alle som bruker et vanlig, moderat
bokmål som skriftspråk. Eksemplene er treffende og velskrevne, forklaringene forståelige og allikevel faglig
holdbare.

Anbefaler denne store lille begivenheten innen norsk filologisk allmennlitteratur på det varmeste til alle
interesserte.

Mer her:
http://www.kunnskapsforlaget.no/Nye-produkter/Norsk-grammatikk