05.12.13 15:20
Stichwörter: hugnad
I Salmen er det et ord som jeg ikke finner betydelse av: "hugnad".

"Ved Jesu føter ei stille stund, når orda kjem frå hans eigen munn. Når eg med Jesus åleine
er, då er det hugnad å leva her"

05.12.13 15:59, Drontus no
Ifølge bokmålsordboka betyr hugnad "glede, hygge, velvære".

http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=hugnad&bokmaal=+&ordbo...

06.12.13 02:53
soeke-soeknad, hygge-hugnad, duge-dugnad etc.