06.12.13 13:28
Hei
ich finde immer wieder "ta seg fram". Heisst das "vorankommen"?

06.12.13 14:24
Ich würde es meistens mit "sich begeben nach" übersetzen. Das passt oft recht gut. Also
z.B.: "Vi tok oss fram til jernbanestasjonen" - "Wir haben uns zum Bahnhof begeben / sind
zum Bahnhof gegangen/gefahren".

06.12.13 14:56
Ja, das passt besser.

Vielen Dank.

07.12.13 02:33
"Ta seg frem (til/gjennom)" vil jeg vel helst forklare i retning av "finne veien til"/"klare å passere frem til". Det indikerer en viss vanskelighet med å komme frem til bestemmelsesstedet, enten fordi man ikke riktig kjenner veien og/eller fordi det ligger hindringer i veien eller den av andre grunner er vanskelig passerbar, f.eks. tar jeg meg frem (til et mål) gjennom en labyrint, eller gjennom ukjent terreng eller gjennom folkemassene.

Så jeg er noe tvilende til om begeben er den beste tyske oversettelsen.

Akel (N)

08.12.13 12:57
Da foreslår jeg "durchkommen" eller "durchschlagen", f. eks.:
Wir haben uns zum Bahnhof durchgeschlagen / Wir sind zum Bahnhof durchgekommen.