14.12.13 23:54
I den Aronitiske velsignelsen heter det : Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
På tysk lyder det tilsvarende: Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der HERR hebe sein Angesicht über/auf dich und gebe dir Frieden

Her heter det "leuchten über dir" (dativ), men "hebe sein Ansicht über/auf dich" (akkusativ). Jeg har lært at auf og über styrer akkusativ ved overført betydning og ellers bare akkusativ ved bevegelse og dativ ved tilstand. Hvorfor benytter man i velsignelsen dativ i den første delen, men akkusativ i den andre?

15.12.13 01:58, Mestermann no
Det var et interessant spørsmål. Bruken av de to avhengighetskasusene på tysk, og de nyansene det åpner for, er
alltid interessant å grunne over.

Uten å være tysktalende vil jeg umiddelbart si at det virker intuitivt riktig at det er dativ i den første setningen, og
akkusativ i den andre, fordi det er to nyanser. I den første setningen er det tale om en større permanens i situasjonen
- Herren late sitt ansikt lyse over deg (bestandig og fortsatt) - mens i den andre setningen er ønsket mer aktivt: Han
løfte sitt åsyn på deg (måtte han gjøre det!).

Slik opplever jeg det, men det vil være interessant å høre hva våre tysktalende venner har å si til dette spørsmålet.

15.12.13 08:31
Jeg vil bare bringe et eksempel til hvor etter"auf" en gang følger Dativ og en gang Akkusativ.
Ich springe auf das Bett (Akkusativ). Jeg står på golvet og hopper på sengen.
Ich springe auf dem Bett (Dativ). Jeg er allerede på sengen og hopper der som på en trampoline.

15.12.13 12:53, Geissler de
Bra tankegang, Mestermann, men det er mye enklere enn det. Det er ingen nuanser her, det
er rett og slett de vanlige regelne for vekselpreposisjonene som gjelder.

"Leuchten" innebærerer ingen målrettet bevegelse her -- et ansikt er ikke noen lommelykt.
På samme måte kan man si "Die Lampe leuchtet über dem Tisch". Spørsmålet er altså "Wo
leuchtet das Gesicht/die Lampe?" og krever dativ.
Men: "Er leuchtete ihr mit der Taschenlampe ins Gesicht." -- "Wohin leuchtete er ihr?"

"Heben" derimot er en bevegelse fra A til B (wohin?), preposisjonen styrer derfor
akkusativ.

15.12.13 14:36
Duden online forklarer den første setningen på en annen måte, Geissler: leuchten <in übertragener Bedeutung>: der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir (Teil der Segensformel am Schluss des evangelischen Gottesdienstes; nach 4. Mose 6, 25)

15.12.13 14:39
Jeg skjønner ikke hvor motsigelsen skal være. Geissler har helt rett her, og Duden sikkert også vil jeg tro.

15.12.13 14:47, Mestermann no
Takk, Geissler, det var jo - eh - innlysende, egentlig. :-)