27.01.14 12:04
Stichwörter: erzwungene Schlichtung, tvungen lønnsnemnd
Det gjelder lønnsforhandlinger i offentlig sektor der regjeringen ofte griper inn med tvungen lønnsnemnd. Hva
heter tvungen lønnsnemd på tysk.

27.01.14 12:30, Geissler de
Det heter erzwungene Schlichtung på tysk.

Jeg burde kanskje nevne at dette tvangstiltak ikke finnes i Tyskland.